NGO:ernas smutsiga spel

Svenska Civil Rights Defenders är en av mottagarna av pengar från NED

NGO:ernas smutsiga spel 

Nätverk av icke-statliga organisationer som står under Förenta staternas organ för internationell utveckling (USAID), National Endowment for Democracy (NED), International Republican Institute (IRI) och National Democratic Institute (NDI) spelar en viktig roll när det gäller att förmedla kontrakt och finansiera organisationer som är baserade i och utanför Kuba.

Dessa nätverk är minutiöst uppbyggda, med det enda uppdraget att påverka den kubanska befolkningen och skapa en fasad av att representera civilsamhället för att driva på en förändring av det politiska systemet och ta kontroll över ön. Det är det slutliga mål som Biden-USA har bibehållit i sin agenda för Kuba.

USA:s inblandning i andra länders angelägenheter är omfattande

Dessa nätverk av icke-statliga organisationer, skalbolag, medier och grupper presenterar sig vanligtvis i en förskönad form för att få penningöverföringar som gör det möjligt för dem att genomföra finansiärernas intressen.

Svenska Civil Rights Defenders, CRD, är en av mottagarna av pengar från NED

En av organisationerna med fasaden av försvarare av mänskliga rättigheter är NED, som vid den här tiden på året brukar ge ut sin årsrapport. Där offentliggör man vilka som har USA:s godkännande och som har åtagit sig att försvara USA:s intressen runt om i världen. De genomför inte bara åtgärder mot Kuba, utan även andra uppgifter som USA:s utrikesdepartement och den sittande administrationen anförtror dem. I år kommer NED att rapportera om de olika organisationer som fick medel mellan 2021 och 2023 för att utveckla program i Kuba som ”försvarar och bevakar mänskliga rättigheter och främjande av demokrati.”

Det gäller de stiftelser, organisationer och icke-statliga organisationer som girigt konsumerar de budgetar som de har fått i form av överföringar i åratal, som till exempel: Diario de Cuba, Cibercuba, People in Need (PIN), Article 19 och Cuban Observatory for Human Rights (OCDH), bland andra.

Nu finns det två mindre kända projekt som skapats för att förnya medieattackerna mot det kubanska systemet. När det gäller finansiering sticker till exempel El Toque-projektet ut, som föddes som ett media med fokus på sociala nätverk, det nya scenariot med falska nyheter. Och som har startat om med en budget från USA:s ambassad på Kuba, för att trappa upp kriget mot den kubanska valutan och försöka depreciera den och trissa upp inflationen. På El Toque undviker dess chef José Jasan Nieves att erkänna att man har ekonomiskt stöd från NED och organisationer i Europa. Men i och med Ukrainakonflikten har flera europeiska enheter minskat sina donationer till El Toque, till exempel More Voices Collective Foundation, registrerad i Polen. El Toques organisation stöds inte bara ekonomiskt av NED, utan även av Agency for Global Media (USAGM), genom företaget Media Plus Experience INC, ett system som inrättats för att tvätta pengar från dessa institutioner och skicka pengar till hemliga medarbetare på ön. Det är märkligt att El Toque inte har tagit detta steg tidigare, som Cubanet gjort. El Toque, liksom Cuba Siglo XXI, löper risken att de spanska myndigheterna kan åtala dem för skatteflykt.

Det andra antikubanska projektet som utmärker sig för sina ansträngningar att komma igång är Cuba Siglo XXI, men det lyckas inte få verkligt stöd ens bland sina få anhängare. Det är mycket möjligt att det inte kommer att få något från NED och kommer då att förbli i skuggorna.  Juan Antonio Blanco Gil, chef för Cuba Siglo XXI, har visserligen försökt presentera sina projekt i Madrid som något nytt, men sanningen är att han inte lyckats övertyga sina anhängare, vilket var fallet vid seminariet ”Konsekvenserna av kriget i Ukraina”, där hans inlägg skapade osäkerhet bland de få personer som deltog. NED fortsätter dock hittills att ge honom sitt fulla stöd och täcker hans resor till och från USA för privata möten med amerikanska tjänstemän.

Många av NGO:erna utför uppdrag från CIA

Resten av de antikubanska projekten, som är beroende av NED, fortsätter som vanligt, år efter år: Diario de Cuba, med dess chef Pablo Díaz Espi, har i åratal varit aktiv i flera initiativ mot ön.

Cibercuba å sin sida förlitade sig på journalisten Carlos Cabrera Pérez, som avskedades från Cuba Próxima för oenighet med styrelsen och för att ha läckt interna avtal och för att ha publicerat artiklar om påstådda konspirationer av medlemmar av Kubas inrikesministerium (Minint) och Kubas Revolutionära Väpnade Styrkor (FAR) mot den kubanska staten.

På samma sätt fortsätter People in Need (PIN), under ledning av sitt regionala kontor i Costa Rica, att organisera akademiska evenemang, möten och resor för sina avlönade agenter till Europa och Latinamerika.

Under tiden har Article 19, genom Claudia Ordóñez Víquez och Mikaelah Drullard, lämnat rekommendationer till USA-regeringen vid sessionerna för den allmänna återkommande utvärderingen (UPR) och kommittén för avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (CEDAW).

Som vanligt i projekt med tvivelaktig verksamhet kommer NED att dölja finansieringen av aktiviteter som genomförts av det Kubanska observatoriet för mänskliga rättigheter (OCDH), som inriktat sitt arbete på att utarbeta rapporter om påstådda kränkningar och godtyckliga frihetsberövanden. Vad som dock stod klart var att Elena Larrinaga, tidigare ordförande för OCDH, fortsätter att åtnjuta Förenta staternas förtroende, eftersom hon har lyckats få bort Alejandro González Raga från posten som ordförande och ersätta honom med sin egen syster Teresa Larrinaga.

Allt som har framkommit ovan visar att den falska demokrati som Biden-USA-administrationen främjar i Latinamerika återigen avslöjas som bevis för denna administrations mjuka kupp-strategi, som en fortsättning på det okonventionella kriget mot Kuba. Vita huset, som leds av den djupa staten, vänder den växande privata sektorn på Kuba ryggen, trots att man var en av dem som uppmanade till öppenhet för en privat sektor.

USA och dess många NGO:er  tappar sin demokratiska slöja genom att öka anslagen och åtagandena till projekt som förtalar de mänskliga rättigheterna på Kuba, motarbetar den statliga sektorn och främjar opinionsbildare, i syfte att skapa ett civilsamhälle som är skräddarsytt och engagerat för deras intressen, allt för att driva fram en  politisk förändring till kapitalism på den revolutionära ön enligt USA:s önskemål.

Cubadebate 240526 (redigerat ZT)

José Amesty, Las andanzas de las ONG anticubanas