Nicaragua: Vill ni göra revolution?

Vill ni göra revolution? Kräv då expropriering av utsugarna i stället för att försvara dem. Hävda arbetarnas rätt att äga och verka för en politisk modell i vilken makten utövas direkt av folket, genom geografiska och sektoriella församlingar, alltifrån kvarters- och intressegrupper till nationell nivå.

Vill ni göra revolution? Stöd då, i stället för att attackera, de utfattiga bönderna och invånarna i kåkstäderna som ockuperar de utsugande jordägarnas mark.

Vill ni göra revolution? Kräv då mer resurser till sociala program i stället för att svartmåla dem. Mer krediter till småbrukarna i stället för stöd till bankerna som nekar lån. Mer mark till bönderna i stället för stöd till storgodsägarna som tar marken ifrån dem och suger ut dem. Kräv finansiering till att starta företag som ägs av arbetslösa eller de som inte längre vill vara löneslavar.

Vill ni göra revolution? Begär då att statens resurser förvaltas i sociala kreditinstitutioner och inte hos privata banker.

Vill ni göra revolution? Föreslå nya system för utvärdering och antagning vid allmänna universitet; att man tar i beaktande den ojämlikhet i undervisningskvalitet som fortfarande råder mellan offentliga och privata skolor, och att man inför kompletteringskurser.

Vill ni göra revolution? Försvara då samhällets rätt att utöva kontroll över massmedia, för att förhindra att dessa sprider lögner och för att de inte ska fortsätta att förgifta barns och ungdomars sinnen genom att dygnet runt sprida bilder som strider mot mänsklig känslighet.

Vill ni göra revolution? Sluta då vara politiska akolyter och arbeta i stället för att få ett slut på de privilegier som staten (trots att den är sekulär) ger den katolska kyrkan, med skattelättnader och andra fördelar.

 

Problemet skulle vara att denna revolution, den enda sanna nya revolution man skulle kunna göra i Nicaragua, inte skulle stödjas av varken USA:s regering, ”civilsamhället” den finansierar, företagarna, bankirerna, storgodsägarna, katolska kyrkan eller högerpolitikerna.

Vem skulle då göra den om den blir nödvändig? De enda som alltid gjort det: SANDINISTERNA i ledningen för det nicaraguanska folket. Faktum är att det redan finns förutsättningar för att göra framsteg på en del av dessa områden, mot en tredje etapp av den enda revolution som finns i Nicaragua, den Sandinistiska Revolutionen.

Vill ni göra revolution? Kom hit då och låt oss göra den tillsammans, från leden i den enda revolutionära politiska kraft som finns och kommer att finnas i detta land: DEN SANDINISTISKA FRONTEN FÖR NATIONELL BEFRIELSE.

#VivaNicaraguaLibre

Carlos Fonseca Terán 180704

http://correonicaragua.org/index.php/textos-de-actualidad/119-nicaragua-quieren-hacer-una-revolucion