Nya bevis för hur USA finansierar och styr opposition i Kuba

USA erbjuder dollar, stipendier och rådgivning för att påverka Kuba i önskad riktning

Nya dokument avslöjar hur National Endowment for Democracy (NED), ett ombud för USA:s regering, sedan länge varit inblandat i att organisera, styra och finansiera undergrävande verksamhet i Kuba.

Förutom NED återfinns här också Centro de Investigación y Capacitación de Emprendedores Sociales (CICES), under argentinaren Micaela Hierro Dori och dess mottagare som Red Latinoamericano de jovenes Democracia en Cuba (Latinamerikanska nätverket för unga för demokrati i Kuba).

Dokumenten visar hur NED och dess avkomma arbetar för att träna kubanska ungdomar att genomföra sabotage och försöka få med sig ungdomar från andra latinamerikanska länder som Argentina, Chile, Ecuador, El Salvador, México, Venezuela och Uruguay.

CICES utarbetar planer och tränar kontrarevolutionärer. I sina planer försöker de få med 200 ungdomar i Kuba.

Ett avtal mellan NED och CICES sträcker sig från 2013 till 2022 och arbetades fram av Aimel Ríos Wong, Claire Selsky och Silvia Vest, för NED, och Mica Dori för CICES.

Ytterligare ett dokument rör NED och CICES. Det senare söker bidrag med följande motivering:

”Projektets syfte är att förstärka dialogen och det ungdomliga ledarskapet för att ge impulser till att demokratisera Kuba och dess inlämmande i det internationella samfundet, baserat på demokratiska värden, marknadens frihet och respekt för mänskliga rättigheter. Syftet är att få igång en dialog med den kubanska ungdomen, med särskilt stöd av unga ledare i Juventud Activa Cuba Unida (JACU), Movimiento Cristiano de Liberación (MCL), Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), och Movimiento Cubano de Jóvenes por la Democracia (MCJD), liksom andra grupper av unga från olika delar av civilsamhället och politiska partier. För att uppnå detta fortsätter aktivteterna som utvecklats av medlemmar i Latinamerikanska nätverket för unga för demokrati i Kuba, som skapades 2013 och stärktes under 2014. Ungdomar från nio länder i regionen ska organisera arrangemang på universitet och med sociala organisationer för ungdomar och politiska partiers ungdomsförbund för att medvetandegöra och sprida kunskap om den kubanska verkligheten och knyta dem samman med unga kubaner.

I andra hand ska kubanska ungdomar utbildas och bjudas in till olika länder för att de, när de återvänder hem, kan organisera aktiviteter i minst 12 av Kubas provinser.”

I detta projekt tänker man sig 50 kubanska ungdomar som ska delta direkt och ytterligare 150 som berörs.

Dessa planer har stöd av CADAL, de Amerikanska Staternas Organisation OAS, la Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ) o YABT, Konrad Adenauer Stiftelsen, mexikanska partiet PAN:s ungdomssektion, partierna Blanco y Colorado i Uruguay, Kristdemokraterna i Chile och de katolska universiteten i Chile, venezolanska COPEI, Universidad Central de Venezuela och Primero Justicia, salvadroanska CREO. Här finns slutligen argentinska Jóvenes PRO och Stiftelsen Pensar, flera colombianska organisationer, Súmate i Panamá och Nätverket Alumni från Universitet i Georgetown.

[sedan följer i artikeln en uppräkning av namnen på de inblandade].

Den som eventuellt haft tvivel om omvärldens planer för Kuba kan skingra dessa. Med stöd av politiker som Rosa María Payá (Kuba/Miami), Luis Almagro (OAS ordförande) och Marco Rubio (USA-senator på extrema högerkanten), arbetar högern för att olagligt störta Kubas regering.

ZonafranK 180409

Länk till artikeln:

https://zonafrank.wordpress.com/2018/04/09/pruebas-confirman-que-la-ned-financia-y-orienta-la-subversion-en-cuba/