Nya solkraftsparker i Kuba

Foto: Jorge Luis Baños/IPS/Archive.

Fem nya solkraftsparker installerades 2020 i Kuba

Hittills har 227 MW installerats baserat på solkraft som är kopplad till det elektriska nätet uppger chefen för Förnybara energikällor i det kubanska elektricitetskonglomeratet.

Under 2020 installerades fem solkraftsparker som genererar drygt 60 MW 2020. Tre av dem finns i den speciella utvecklingszonen Mariel, dit de flesta utländska investeringar koncentreras.

Med en investering på drygt 250 miljoner dollar producerar dessa 340 000 MWh om året. Det innebär en besparing på 88 400 ton bränsle. Enligt myndigheten har denna teknologi medfört att 285 600 ton koldioxid inte släpps ut i atmosfären. Solkraftsenergi gör det också möjligt att elektrifiera isolerade och svårtillgängliga bostäder på landet.

Det kubanska Elkonglomeratet utvecklar tre projekt i ett internationellt samarbete. Det kommer att gynna närmare 3 400 bostäder i 14 av landets provinser och Ungdomsön. Vid lunchtid täcker solenergi närmare 7 procent av elbehovet. Det motsvarar vad provinsen Matanzas behöver vid denna tid.

Men fortfarande skapas drygt 95 procent av landets el från fossila bränslen, särskilt olja. Vid extrem efterfrågan används också diesel som är tre gånger dyrare.

2019 godkände regeringen lag 345 som tillåter kubaner att skaffa utrustning som utnyttjar förnybara energikällor för att producera el för eget behov och sälja överskottet till det nationella systemet. Lagen innefattar att Kubas Centralbank ska garantera lån till folk som vill köpa solkraftsystem. Lånen ska täcka 100 procent av värdet på utrustningen och återbetalningen sker enligt en riskanalys som banken gör.

Kuba siktar på att förnybara energikällor ska stå för 24 procent av elbehovet inom nio år.

OnCubaNews 210318

Five new photovoltaic parks installed in 2020 in Cuba

Five new photovoltaic parks installed in 2020 in Cuba

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Ekonomiskt bidrag:

OM DU HAR MÖJLIGHET – GE ETT BIDRAG TILL MEDICIN-INSAMLINGEN! Pg 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72