SVENSK-KUBANSKA FÖRENINGEN ÖNSKAR GLAD PÅSK!

Svensk-Kubanska Föreningen önskar alla medlemmar och blivande medlemmar en

Riktigt Glad Påsk!

Om några veckor får alla medlemmar ett nytt och extratjockt nummer av Tidskriften Kuba. Här uppmärksammas 60-årsminnet av USA-imperialismens första militära nederlag i Latinamerika. Det när legoknektarna mötte ett motstånd från folket de inte räknat med. Vidare den lyckade containerkampanj som medfört att två 40-fots containrar nu stävar mot Kuba med värdefull last. En aktuell dagbok från Havanna i coronans tid, notiser från Latinamerika, en liberal som stöder Kuba och annat smått och gott finns också.

Hur du blir medlem och stöder Kuba kan du läsa mer om på www.svensk-kubanska.se

Välkommen till en växande solidaritetsorganisation!

Häv blockaden! Leve Kubas rätt till självbestämmande!