Rekviem från Kuba för Palestina

Han far till himlen. Bild: DrMo96, Creative Commons

Kuba stöder nytt förslag om vapenembargo mot Israel

FN:s råd för mänskliga rättigheter överväger att kräva ett vapenembargo mot Israel. FN:s råd för mänskliga rättigheter kommer på fredag att behandla ett utkast till resolution som kräver ett vapenembargo mot Israel, med hänvisning till den ”sannolika risken för folkmord i Gaza”. Texten, som presenterades av Pakistan på uppdrag av 55 av de 56 medlemsländerna i Organization of Islamic Cooperation (OIC), fördömer ”Israels användning av explosiva vapen med utbredd effekt” i befolkade områden i Gaza och kräver att Israel ”uppfyller sitt juridiska ansvar för att förhindra folkmord”. Resolutionsförslaget stöds av Bolivia, Kuba och den palestinska beskickningen i Genève, där rådet har sitt säte.

Fidelista por Siempre 240404

Rekviem från Kuba för Palestina

De är inte levande
De är inte döda

De är varken levande eller döda
De har redan blivit dömda
Instängda i korridoren

Vegeterar de, kvävda
I ett hav av rädsla
Bomber, sprängämnen…
Och andra mordiska uppfinningar

Natt och dag söker de i skyn…
Tittar hjälplöst, desperat

Ja, fördömda
Fördömda av vissa
Fördömda av andra

De ena, omänskliga härskare
En mentalsjuk oligarki av hänsynslösa
Brottslingar som för befäl över kalla arméer

De andra, som viker undan
Hycklare och undangömda
Stumma, försvunna, ynkryggade

Varken de ena eller de andra bryr sig
Det gör dem inget att förstöra tusentals liv
Liv som tillhör dem som inte bär någon skuld

Inte heller spelar det någon roll för det gamla Europa
Sjukt, kontrollerat och löjligt
Och även… även perverst

Vilka blodiga tider!

Dömda av en vilja som envist bestämt sig
att förneka och dölja denna värdelösa grymhet

Fördömda av dem som inte tvivlar
Som varken undrar eller tvekar
Igen och igen, och igen… och igen…

De varken undrar eller tvekar
Att döda en näktergal.

Han far till himlen. Bild: DrMo96, Creative Commons

Gritos y fragmentos, Fantasias de un ruiseñor libertario (Skrik och fragment, Fantasier av en frihetsälskande näktergal)

Miguel José Claudio Rodríguez, Kuba

Cubadebate 240304 (ZT)

Réquiem por Palestina. Matar a un ruiseñor. Una vez más

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!  

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Eller skicka ett bidrag till Stödfonden!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Bidrag till insamlingen ”Mediciner till Kuba”

PG 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72