René Vázquez Díaz: Den kubanska civilbefolkningen och Europaparlamentets brist på moral

Den svensk-kubanske författaren René Vázquez Díaz. Av Merja Diaz - Merja Diaz, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=34976479

Den kubanska civilbefolkningen och Europaparlamentets brist på moral

USA:s politiska bundsförvanter har främjat införandet av en anklagande debattpunkt mot Kuba vid Europaparlamentets plenarsession, som kommer att äga rum den 16 september. Borde inte Europaparlamentet diskutera hur den folkrättsvidriga Helms Burtonlagen drabbar den oskyldiga kubanska civilbefolkningen?

Genom Helms-Burtonlagen vill USA störta en regim genom att störta ett helt folk i fördärvet. Mediciner som har USA-patent får inte säljas till Kuba. Fartyg från tredje land som angör kubanska hamnar får inte besöka USA-hamnar förrän efter sex månader. Kuba är en fattig ö. Detta skapar oöverstigliga svårigheter för att få livsviktiga förnödenheter. Individer eller företag som investerar i Kuba straffas i USA-domstol. ”USA:s regering har avsiktligt skapat sådana levnadsvillkor i syfte att fysiskt eliminera en del av Kubas befolkning”, skriver Harry E. Vanden, professor i statskunskap och internationella studier vid University of South Florida, i boken ”Health & Nutrition in Cuba: Effects of the American Embargo” (Olof Palmes Internationella Center 1999). I samma bok rapporterar The American Association for World Health om hur blockaden hindrar kubaner som lider av leukemi eller behöver njurdialys att få livsförlängande medicin eftersom dessa behandlingar omfattas av bojkotten.

Idag är situationen värre, efter det att Trump administrationen införde över 200 nya straffåtgärder mot Kuba, mitt i pandemins dödliga svårigheter. Biden fortsätter att föra samma kvävande politik. Ska Europaparlamentet isolera kubanska barn, kvinnor och äldre ännu mer? Det är moraliskt undergrävande för alla inblandade i Europaparlamentet. Det är både ett hån mot världssamfundet och ett brott mot de mänskliga rättigheterna.

Vilken sida ska den svenska regeringen och Europaparlamentet stå på: den kubanska oskyldiga civilbefolkningen eller USA:s folkrättsvidriga ekonomiska krigföring?

René Vázquez Díaz, författare. (Skickat till Europaparlamentet) 210915

SOLIDARITET!

HÄV BLOCKADEN! EN MILJON KANYLER TILL KUBA!

Nu driver vi kampanjen ”en miljon kanyler till Kuba”, för att stödja Kubas vaccinationsarbete i, och utanför Kuba.

GE ETT BIDRAG TILL MEDICIN-INSAMLINGEN! Pg 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72

Ta ett steg till och bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0