Colombia: 65 miljöaktivister mördade under 2020

Foto: teleSUR

Manifestation i Colombia mot högerns massaker på folkrörelseaktivister och protesterande medborgare. Foto: teleSUR.

Enligt en rapport från människorättsorganisationen Global Witness (citerad av TT-AFP) mördades under året 2020 minst 227 miljöaktivister. Värst var det Colombia, som har en USA-stödd högerregering. Där föll 65 miljöaktivister offer för kapitalistiska företags och högerns dödspatruller.

Näst värst var det i Mexiko, trots den milt vänster-reformistiska regeringen. Vilket säkert speglar de brutala ekonomiska intressenas obrutna maktställning. I Mexiko var dödsoffren 30.

Efter Mexiko följde Filippinerna, Brasilien och Honduras, med auktoritära högerregimer av olika kulör.

En majoritet av offren var aktiva i försök att skydda skogsmark och mer än 30 procent tillhörde ursprungsbefolkning.

Global Wittness konstaterar i sin rapport:

”Det står klart att många företag ägnar sig åt att en ekonomisk modell som till övervägande del prioriterar vinst över skada på människa och miljö.”

Vad gäller den USA-stödda högerregimen i Colombia har under första halvåret 2021 101 folkrörelseledare mördats och 70 människor har dödats i samband med folkliga protester mot högerregeringens ekonomiska politik och förtryck. Dessutom har nu 285 demobiliserade före detta gerillamedlemmar från FARC mördats sedan fredsavtalet mellan den colombianska regeringen och FARC undertecknades 2016.

Global Wittness rapporterar också att många miljöaktivister, utöver dem som mördats, utsatts för hot, misshandel och sexuellt våld. Och att mörkertalet vad gäller mördade kan vara betydande.

Kuba är ett land där mördade, misshandlade eller hotade miljöaktivister är noll. Likaså finns där inga försvinnanden av oppositionella eller av regeringen tolererade mord. Vad gäller miljöarbetet har Kuba många gånger dessutom i internationella sammanhang lovordats.

Vilket inte hindrar politiska högerkrafter i Europa och USA att ständigt framhålla Kuba som en “tyrannisk diktatur”. Medan till exempel Colombia, där en monoton massaker på fackföreningsledare och miljöaktivister pågått och pågår, beskrivs som en demokrati. Möjligen som en demokrati behäftad med en del skavanker.

FN:s människorättskommissionärs fördömande av massakrerna i Colombia (december 2020) fick mycket sparsam uppmärksamhet i de stora medierna och bland de flesta politikerna i USA och Europa.