Respekt för Kuba! Solidaritet inför 15 november!

Ungdomar i Havanna i en "sit-in" till stöd för revolutionen

Respekt för Kuba! Solidaritet inför 15 november!

Kuba utsätts för en ny attack mot sin suveränitet från USA, med ökad propaganda från de stora medierna till stöd för en påstådd ”fredlig demonstration för förändring” 15 november.

Det hela följer schemat för ett spel som iscensätts från USA med marknadsföring från reklamföretag och de största medierna i världen.

Vi får inte låta lura oss. Det är långt ifrån vad det påstår sig vara, ett ”medborgarinitiativ”. Nej, det är del av en strategi från USA med syfte att destabilisera Kuba efter att USA med sin skärpta blockad framkallat varubrist och ekonomiska problem i landet. Till det kommer bortfallet av inkomster från turismen under 20 månaders pandemi.

Utan att ha hävt ett enda av de 243 nya blockad- och sanktionsåtgärder som infördes av Trump, utnyttjar Biden den ekonomiska sårbarheten och utmattningen bland kubanerna för att genomföra en ”mjuk kupp” i stil med ”färgrevolutioner” som använts mot andra länder.

Efter händelserna 11 juli försöker nu Washingtons hantlangare att mobilisera vissa grupper bland kubanerna för att framkalla en atmosfär av destabilisering, våld och kaos för att kunna säga att Kuba är en ”failed state” och legitimera en ”humanitär intervention”.

Den utlysta demonstrationen stöds kraftfullt av högerextrema grupper i Florida som sedan månader kräver en militär invasion av Kuba. USA, som satsar mer än 20 miljoner dollar årligen på olika ”demokratiprogram för Kuba” har nyss beviljat ytterligare 6,6 miljoner till organisationer som i olika länder stöder de så kallade dissidenterna i Kuba. Ledaren för demonstrationerna, Yunior Garcia, har sedan 2018 utbildats i olika ”regimförändrings-program” som finansieras av USA:s NED och USAID.

Vi vill framhålla Kuba som ett exempel på, hur det under de värsta förhållanden av ekonomisk strypning och brist på resurser, bemött Covid-19 såväl med vård av sjuka som prevention och vaccination. Kuba är idag det land i världen som snabbast vaccinerar sin befolkning. Det är också det första som massivt vaccinerar barn. Det sker med egenutvecklade vaccin som skapats i landets offentliga laboratorier. Kuba är också exempel på hjälp till andra folk genom sin internationellt erkända medicinska Henry Reeve-brigader.

Vi förenar oss med de utlandskubaner som främst finns i USA och som trots medietystnad sedan många månader mobiliserar för att kräva att Biden häver sanktionerna och blockaden mot ön, i enlighet med sina egna vallöften.

15 november kommer det kubanska folket att demonstrera. Men inte för att överlämna sitt land, utan i försvar för sin suveränitet, sin revolution och sina sociala framgångar. Det är det som ”oppositionen” vill torpedera i sitt agerande som legoknektar åt USA när de manipulerar sitt lands verklighet och legitimerar den kriminella folkmordsblockaden och ber om en invasion av sitt eget land.

Solidaritetsrörelsen uppmanar till solidaritet med Kuba. Vi uttrycker vårt stöd till Kuba inför destabiliseringsförsöken. Kuba ska respekteras som det självständiga folk och regering som det är. Vi uppmanar det internationella samfundet att fortsätta att kräva ett slut på den brutala blockaden mot det kubanska folket som FN:s Generalförsamling gjorde i juni, för 29:e gången.

Comunicado del MESC (Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba)

Cubainformacion 211104 Översättning och redigering: Z.Tiroler

”¡Cuba se respeta! Solidaridad en pie de lucha frente al ataque a la soberanía cubana este 15 de noviembre”: comunicado del MESC

SLUTSPURT I KANYLKAMPANJEN –

”1 MILJON KANYLER TILL KUBA!”

HJÄLP TILL ATT NÅ MÅLET FÖRE NYÅR!

Vi driver vi kampanjen ”en miljon kanyler till Kuba”, för att stödja Kubas vaccinationsarbete i, och utanför, Kuba.

Kubas vaccination av sin befolkning är ett slag mot USA:s förlamande blockad som försöker tvinga kubanerna ner på knä.

GE ETT BIDRAG! Pg 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72

Ta ett steg till och bli en del av solidaritetsrörelsen!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0