Reuters: Kuba i täten för Latinamerikanskt vaccin mot Corona

Reuters: ”Kuba i täten för ett Latinamerikanskt vaccin mot Corona”

Medan länder i Latinamerika provar coronavirusvaccin på experimentstadiet från olika delar av världen, och tungviktare som Brasilien och Mexiko försöker få till avtal om leveranser med de stora medicintillverkarna, så har kommuniststyrda Kuba redan två av sina egna vacciner i stadiet med kliniska försök.

Om landets ansträngningar lyckas skulle den karibiska ön kunna bli en viktig leverantör till grannländer som annars skulle få kämpa för att få tillgång till vaccin medan rika västländer skyndar sig att säkra leveranser, säger regionala experter.

”Kubas bidrag med sitt vaccin kan bli väldigt viktigt för vissa sårbara grupper i vår region”, som äldre eller människor på avlägsna platser, säger Jose Moya, representant för Pan American Health Organization (PAHO) till Reuters. Om ett kubanskt vaccin visar att det är säkert och effektivt kommer det att bli tillgängligt i regionen genom PAHO, som är WHO:s organisation för Amerika.

Framstegen med det kubanska vaccinet följs av COVAX, ett program som leds av WHO och Coalition for Epidemic Preparedness Innovation (CEPI) för att försäkra en global distribution av vaccinet, sa Moya.

Det båda kubanska vaccinkandidaterna – kända som Soberana 1 och Soberana 2- finns inte med bland de nio som COVAX hittills valt till sin portfolio, sade en talesperson för CEPI. Vaccin ses som avgörande för att få slut på pandemin som tagit fler än 1,2 miljoner liv och som föröder världsekonomin. Det finns 47 coronavirusvaccin som genomgår WHO-godkända försök, varav en handfull i det mest avancerade stadiet av testning (läget 3 november).

Kuba har länge varit en exportör av vaccin till tredje världen. Här innefattas vaccin mot meningitis (hjärnhinneinflammation) och hepatit B, även om data för försäljning på senare tid inte är offentliggjord.

Den revolutionäre ledaren Fidel Castro stödde en idén att utveckla en bioteknologisk sektor under 1980-talet, delvis för att Kuba skulle bli mer självförsörjande mot USA:s handelsembargo. Den har sedan dess blivit en viktig del i ekonomin. Kubas vaccinprogram har tilldragit sig intresse från landets allierade Venezuela, vars president Nicolas Maduro i augusti sa att gruppen av åtta vänsterinriktade ALBA-länder i Latinamerika och Karibien stödde det.

Andra latinamerikanska länder prioriterar avtal med stora medicintillverkare från Kina och Ryssland och överväger vacciner som också befinner sig långt fram i testskedet. Mexikos utrikesminister sa till Reuters i augusti att de planerade att diskutera med Kuba om dess vaccin. Så sent som i förra månaden sa ministeriet att man inte kommit längre. Afrikanska CDC, baserat i Addis Abbeba, säger att Kuba har ett gott vetenskapligt rykte och signalerar potentiellt intresse när det finns data om vaccinet tillgängligt.

Kuba kommer att prioritera export till länder med vilka de redan har avtal inom hälsovården, efter att de sett till att ha nog för egna behov, sa en person på hälsovårdsmyndigheten till den USA-baserade medicinska tidskriften MEDICC Review.

Vicente Vérez från kubanska Finlayinstitutet säger att ”vi gör stora ansträngningar för att kunna börja vaccinera den kubanska befolkningen under första halvåret 2021”.

Vetenskapsmän hyllas som hjältar i Kuba. Prestigen hjälper till att begränsa den ”brain drain” till bättre villkor i rika länder, trots låga löner och tuffa villkor när kubanska forskare står inför USA:s sanktioner som hindrar internationellt samarbete och inköp av insatsvaror.

Statliga medier har gjort utförliga profiler på forskare som arbetar vid Finlayinstitutet, ett av de 20 forskningscentra och 32 företag som har ca 20 000 anställda i det som utgör det statliga BioCubaFarma. Kuba tillverkar åtta av de tolv vaccinerna i sitt nationella immuniseringsprogram och har exporterat hundratals miljoner doser vaccin till fler än 40 länder, enligt BioCubaFarmas chef Eduardo Martinez.

Finlays vaccin Soberana 1 och 2 testas nu på hundratals personer. Man har ännu inte meddelat när försök ska göra på tusentals frivilliga. Båda vaccinerna riktar in sig på ett protein i coronaviruset som hjälper viruset att fästa på cellerna. Soberana 1 har genererat antikroppar som blockerar infektioner i råttor och kaniner och har så här långt, halvvägs i de mänskliga försöken, visat sig vara säkert.

Kuba meddelade förra veckan att man räknar med att ha ytterligare två Covid-19 vaccin i kliniska försök till årets slut, inklusive ett som tas i näsan för att immunisera membran i slemhinnorna; en viktig väg för viruset.

En diversifierad portfolio skulle hjälpa Kuba att välja den bästa typen av vaccin för respektive befolkningsgrupp, sa Martinez. Kubas ambitioner kan få svårigheter när forskarna är redo att sätta igång de slutgiltiga försöken. Vaccin testas enklare på platser där viruset är utbrett. I Kuba är smittspridningen väldigt liten med enbart ca 500 bekräftade aktiva fall. Politiska spänningar med grannar som Brasilien, där smittspridningen är omfattande, kan göra det svårare för kubanska forskare att hitta försöksplatser utomlands.

Utrikesministrar i Argentina och Mexiko, där försök pågår med flera vaccin, säger sig inte vara medvetna om samtal med Kuba. Öns brist på valuta gör det också svårt för Kuba att köpa råmaterial för storskalig vaccinproduktion. Det skulle kunna låta andra länder sköta produktionen, sa Jose Luis Di Fabio, tidigare vaccinkoordinator och PAHO:s representant i Kuba.

”Genom att använda tidigare expertis har kubanerna skapat två vaccin som verkar vara väldigt lovande”, säger Maria Bottazzi, chef för vaccinutveckling vid Houston´s Baylor College of Medicine, USA.

Reuters 201112

Cuba leads race for Latin American coronavirus vaccine

KAMPANJ, KAMPANJ, KAMPANJ!

Under pandemin skärper USA aggressionen mot Kuba och Venezuela. Allt för att framkalla desperation, nöd och död. 

Samtidigt ökar den världsomfattande solidariteten. Krav höjs från regeringar, påven, parlamentsledamöter, FN och andra organisationer, samt från vanligt folk på ett slut på blockaden. Likaså växer kravet, inte minst i länder där de kubanska medicinska läkarbrigaderna arbetar, att Henry Reevebrigaderna ska tilldelas Nobels Fredspris 2021! Hjälp till att öka trycket på USA!

Bli en del av denna solidaritetsrörelse!        

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Fredspriset: SKRIV DITT NAMN MED UPPMANINGEN ATT NOBELS FREDSPRIS 2021 SKA TILLDELAS DE KUBANSKA MEDICINSKA LÄKARBRIGADERNA, HENRY REEVE!

KLICKA HÄR SÅ KOMMER DU TILL NAMNINSAMLINGEN!

Bort med blockaden: SKRIV DITT NAMN MED KRAV PÅ SLUT PÅ BLOCKADEN!

KLICKA HÄR SÅ KOMMER DU TILL NAMNINSAMLINGEN!

Ekonomiskt bidrag: OM DU HAR MÖJLIGHET – GE ETT BIDRAG TILL MEDICIN-INSAMLINGEN! PENGARNA GÅR TILL MEDICINSK UTRUSTNING Pg 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72