Reuters med flera medier förespråkar militärkupp

Medier hoppas på en militärkupp och att Venezuela faller som Bolivia

FAIR, Fairness and Accuracy In Reporting i USA, har dokumenterat hur bolagsmedier konsekvent kritiserat framgångar som uppnåtts under vänsterregeringar som i Venezuela och Bolivia. Det för att dessa regeringar utmanar USA-imperialismen som är rädd för hotet från framgångsrika och bra exempel.

Västerländska bolagsmedier ropar ofta ”fusk” när val inte utfaller som de och USA-imperiet önskar. Medierna snedvrider också rapporteringen och kallar våldsamma försök från små högergrupper att med militärt våld störta vänsterregeringar som ”protester”, hellre än ”kupper”. Men det har tidigare varit ovanligt att rakt ut be om en högerkupp utan några som helst reservationer eller förbehåll. Fram tills nu.

För nyhetsbyrån Reuters (20191111) står misslyckandet från ”Maduros militärer” att genomföra en kupp ”i vägen” för regimbyte i Venezuela. Reuters rapporterar: ”Maduros militär står i vägen för att upprepa det som hände i Bolivia också i Venezuela.” Vidare: ”Venezolanska oppositionsledare som försöker störta landets socialistiska regering kan hämta hopp från Venezuelas vänsterallierade i Bolivia, Evo Morales, som avgått.”

Det är bara ett problem. En nyckelfaktor som gör att spelet i Bolivia är svårt att genomföra mot Venezuelas president Nicoas Maduro är att landets militära styrkor konsekvent vägrat att ställa sig bakom protesterande för att genomföra en statskupp som Bolivias militär gjorde.

Reuters Brian Ellsworth och Vivan Sequera klagade att ”Venezuelas kaserner har stått bakom det regerande socialistpartiet trots en förlamande ekonomisk härdsmälta, vågor av stora protester och brett fördömande av Maduros återval 2018 som i vida kretsar beskrevs som fusk.” (Trots att sådana beskrivningar visserligen är vanligt förekommande så finns det ingen anledning att tro att Maduro inte vann ett val som till stora delar bojkottades av oppositionen).

Reuters klagar över att den impopuläre och USA-stödda Juan Guaidos grundlagsvidriga ansträngningar att ”locka de väpnade styrkorna har inte räckt till för att deras stöd till Maduro ska svänga över”. Det trots att han ”är erkänd av fler än 50 länder som Venezuelas legitima president.” (Notera att det betyder att ca 75 procent av världens länder inte erkänner Guaido, som inte heller erkänns av FN). Det som Reuters säger är att Venezuelas militär borde genomföra en kupp, precis som militären i Bolivia gjorde när de väpnade styrkornas befäl William Kaliman uppmanade Morales att avgå. Det gav styrka till de protesterande som försäkrade att fusk förekommit i presidentvalet i oktober som Morales dömdes ha vunnit.

Morales´ kandidatur till ännu en ämbetsperiod godkändes av Bolivias Högsta Domstol, vars domare är valda och inte tillsatta av presidenten som i USA. Precis som opinionsundersökningarna visade före valet vann Morales med lite drygt mer än tio procent, vilket innebar att det inte krävdes någon andra valomgång. CEPR, The Center for Economic and Policy Research i USA, kom fram till att det inte finns några bevis som ifrågasätter legitimiteten i Morales återval. (För övrigt är det bara en president i USA, Ronald Reagan 1984, som under de senaste 50 åren vunnit med mer än tio procent).

28 juli 2019 funderar Reuters på ”mysteriet” varför militären i Venezuela inte störtat den valda regeringen. Reuters har en historia av att beklaga att landets militär är mer lojalt med sin demokratiskt valda regering än med USA. Reuters klagar över att socialisterna vidtog åtgärder för att förhindra en upprepning av den kupp som den som tillfälligt avsatte Hugo Chávez 2002 innan han återinsattes tack vare folkligt stöd. Artikeln av Brian Ellsworth och Mayela Armas kritiserar också den venezolanska militären för att den hjälper till vid offentliga arbeten som att rusta upp skolor, reparera vägar, plantera grönsaker och rensa skräp. Uppenbarligen tycker Reuters att en riktig militär använder tiden till att förbereda invasioner av andra länder. 22 augusti 2019 beskrevs de venezolanska åtgärderna för att förhindra en kupp genom att avskeda illojala officerare som ett grymt Kuba-inspirerat ”förtryck” som ”skrämt” militären.

”Oppositionens begäran om ett militärt uppror har passerat obemärkt”, klagar Angus Berwick.

I The Daily Beast 13 november kan vi läsa ”Evo Morales är väck, är Nicolas Maduro på tur?”. Här begråts frånvaron av en ”domino effekt” som skulle genomföra en kupp liknande den i Bolivia också i Venezuela. The Beasts Eduard Freisler medger: ”I Bolivia var det i stor utsträckning armén som tvingade bort Evo Morales. Det var också den strategi som den venezolanske oppositionsledaren Guaidó försökt för att tvinga bort Maduro. Men den unge ledaren, som i slutet på januari utropade sig själv som övergångspresident, har aldrig lyckats förmå de mäktiga och rika generalerna att gå över på hans sida och ta avstånd från Maduro.”

The Beast beskriver Morales som ”en av flera presidenter i Latinamerika som säger sig representera de stora massorna i sina länder…ibland hjälper dem att få dem ur fattigdom, ibland kastar man dem tillbaka.” Den roll som USA:s sanktioner spelar för att sänka ekonomierna i länder som inte lyder Washingtons agenda nämns förstås inte i någon av dessa rapporter, men The Beast klagar att ”gemensamt ekonomiskt och politiskt tryck från USA kunde inte skaka” de valda vänsterregeringarna i Venezuela, Bolivia och Nicaragua. Inte heller nämner någon av dessa rapporter resultaten av CEPR:s undersökningar som visar att erkännandet av Guaido i praktiken fungerar som ett förödande oljeembargo på landet.

Efter att en ”klassisk militärkupp” misslyckades i Venezuela, så undrar The Beast (2 maj 2019). ”Hur många fler besvikelser kan det venezolanska folket stå ut med?” Precis som Reuters så har The Beast en historia av beklaganden över osannolikheten av att det venezolanska folket och militären ska stödja en USA-stödd kupp. I artikeln av Christopher Dickey i the Beast sörjer man Guaidos misslyckande i att övertyga militären. ”En klassisk militärkupp, en snabb och avgörande statskupp, skulle ha välkomnats av många och förmodligen de flesta, efter åratal av lidanden under Maduro.” Dickey försäkrade också att ”utan tvekan skulle en del venezolaner välkomna en militär intervention från USA”, även om han inte trodde att det skulle ske.

 

Det är ingen tillfällighet att dessa medier tonat ner det faktum att en USA-stödd kupp genomfördes i Bolivia. De agerar som om bara provocerande vänsterregeringar i Latinamerika kallar det som hände i Bolivia som en kupp. Reuters skriver 11 november att ”vänsterregeringar säger att Morales var offer för en kupp”, medan the Beast 13 november rapporterade att ”medlemmar av Chávez´ parti kallade Morales frånfälle för en kupp”. Det trots att båda medierna öppet erkänner, och faktiskt firar, den bolivianska militärens roll i att tvinga bort Morales.

Paragraf 508 av USA:s Foreign Assistance Act kräver att USA skär av stödet till varje land vars ”statschef valts i vederbörlig ordning avsätts av en militärkupp eller förordning.” FAIR har dokumenterat hur bolagsmedier konsekvent kritiserar framgångar som görs av vänsterregeringar i länder som Bolivia och Venezuela. Det är kanske anledningen till att de önskar att Venezuela skulle vara mer som Bolivia och uppmanar till att genomföra en kupp också där. Vilket de naturligtvis inte skulle kalla för en kupp.

FAIR 191127 2019 Fairness and Accuracy In Reporting (FAIR)

Media wonder why can´t Venezuela be more like Bolivia?