Skänker Venezuela olja till Kuba?

Samarbetet mellan Venezuela och Kuba, och inom ALBA, handlar inte om marknadsekonomi, utan solidaritet. Något svårsmält för borgare.

Medierna upprepar ständigt att Venezuela skänker olja till Kuba. Men är det så?

Sedan år 2000 har Kuba och Venezuela ett samarbetsavtal enligt vilken, helt riktigt, Kuba tar emot venezolansk olja. Å sin sida deltar tusentals kubanska professionella i program i Venezuela för utbildning, hälsovård, idrott, jordbruk och kultur, vilket gynnar många miljoner människor i Venezuela.

Den senaste åren har detta utbyte minskat kraftigt på grund av den ekonomiska krisen och den blockad som Venezuela lider under. Men utbytet fortsätter. Och det är i direkt motsättning till marknadsekonomins logik. Utbytet handlar inte om konkurrens utan om solidaritet.

2017 genomfördes 118 miljoner läkarkonsultationer och 192 000 operationer. De allra flesta utfördes av kubansk personal. Och de genomfördes gratis för patienterna.

Men medierna fortsättera att upprepa budskapet från den regeringsfientliga högern: Att Venezuela ger bort sin olja till Kuba.

Cubainformaciontv 180430

https://www.facebook.com/cubainformacion/?hc_ref=ARQ8-gG-HqKXYQHCCdmXEmEEQlfX1C1CTzPDrNcHNHRbF7OROmTC3gPK4RWA5LngDqs&fref=nf