Kuba i FN:s Människorättskommitté

FN i Geneve

Kubas utrikesminister Bruno Rodriguez framträdde idag vid en återkommande presentation i FN:s Människortättskommitté i Geneve om utvecklingen i landet av de mänskliga rättigheterna.

Hans viktigaste punkter i talet var:

  • Den kubanska revolutionen kommer att fortsätta att skydda folkets värdighet
  • I FN erkänns de stora framgångar som mänskliga rättigheter haft i Kuba
  • I Geneve framhålls Kubas stora framsteg till förmån för barn och kvinnor
  • Kuba har inga dödsdömda och tillämpar inte dödsstraff
  • Rodriguez fördömde manipulation om frågan vad gäller mänskliga rättigheter

 

I sitt tal informerade Rodriguez om de mänskliga rättigheterna i Kuba, i samband med att det var dags för Kuba att rapportera i de återkommande utfrågningarna, Examen Periodico Universal EPU. Det är en procedur som alla FN:s medlemsländer går igenom med några års mellanrum. Utrikesministern underströk landets åtagande att garantera utövandet av de mänskliga rättigheterna

Utrikesministern sade att det dokument som tagits fram är ett resultat av en bred process med deltagande och konsultationer som innefattade många regeringsorgan liksom organisationer i civilsamhället.

Enligt Rodriguez så visar också rapporten inför den III:e EPU-utfrågningen hur Kuba implementerat de rekommendationer som man accepterade vid den II:a omgången som Kuba gick igenom 2013. 79 procent av alla förslag har genomförts.

Efter kommentarer och inlägg från andra delegationer sade Rodriguez bland annat:

Vi tackar de som deltagit i denna dialog och givit rekommendationer baserade på respekt och principerna om suvärenitet och icke-inblandning i landets interna angelägenheter.

Det är beklagligt att några länder fortsätter att manipulera frågan om mänskliga rättigheter, i politiska syften, för att rättfärdiga blockaden mot Kuba och försöken till ”regimförändring”.  De har ingen moralisk auktoritet att göra detta. Tvärtom, de ligger bakom dokumenterade kränkningar av de mänskliga rättigheterna, de arbetar mot syftet med dessa regelbundna granskningar (EPU), och tillämpar selektivitet, dubbla måttstockar och politisering av frågan. Detta agerande, som ökat de senaste åren, gjorde att den diskrediterade Kommissionen för Mänskliga Rättigheter havererade och ersattes av detta råd. Vi är på fel väg om vi tillåter att detta upprepas och befästs i nuvarande råd.

En respektfull dialog med iaktagande av principerna av objektivitet och opartiskhet; med respekt för varje folk att själv bestämma sitt politiska, ekonomiska, sociala och kulturerella system, liksom sin utvecklingsmodell, är absolut nödvändigt för ett internationellt samarbete på detta område.

Vi kommer att noga utvärdera de rekommendationer vi fått och kommer att svara på dem i september i år.

Några av rekommendationerna utgör en inblandning i våra inre angelägenheter och går emot andan av samarbete och respekt, på vilken denna dialog baseras. Vi fick en märklig rekommendation: För det är inte Kuba, utan USA som förbjuder sina medborgare att resa till Kuba och begränsar deras frihet att resa. Det är USA som vägrar kubaner och kubanska familjer konsulär service och visum på sin ambassad i Havanna.

Kuba upprepar sitt löfte att samarbeta med FN:s system för mänskliga rättigheter och särskilt med detta råd och dess mekanismer som bör appliceras lika för alla, utan diskriminering.

Vi står fast vid vår ”Socialistiska och demokratiska revolution av de anspråkslösa, med de anspråkslösa och för de anspråkslösa”, deklarerad av kommendant Fidel Castro, inspirerad av José Martís ord: ”för alla och för allas välbefinnande.”

Cubadebate 180516ö

http://www.cubadebate.cu/noticias/2018/05/16/cuba-presenta-informe-sobre-derechos-humanos/#.WvyFjkiFNPY

http://www.cubadebate.cu/opinion/2018/05/16/es-lamentable-que-continuen-manipulando-la-cuestion-de-los-derechos-humanos/#.Wv3YrUiFNPY