Språk på Kuba

På Kuba talas spanska. Det är förstås en fördel att åtminstone kunna säga några ord på landets språk. Kubanerna är mycket lätta att få kontakt med och konverserar gärna. På turisthotell och anläggningar för turister talar personalen ofta hjälplig engelska, men utanför turiststråken kan det vara svårt att hitta folk som talar bra engelska. De som tar kontakt på engelska är i bästa fall ungdomar som är genuint intresserade, i sämsta fall är de ”engelskstuderande” som är ute för att sälja och köpa svart, t.ex. falska märkescigarrer, falsk rom och falska eller olagliga korallsmycken. Försäljningsförsöken inleds inte sällan med antydningar om politisk förföljelse och olidliga levnadsvillkor, för att väcka turistens medkänsla.

Men låt inte detta avskräcka. Lite god vilja, gott humör och teckenspråk övervinner de flesta svårigheter. Och, som sagt, kubanerna är tillmötesgående och hjälper till så gott de kan.