Svensk-Kubanska Föreningen växer!

Kuba är värt allt stöd!

Svensk-Kubanska växer!

Trots att pandemin lagt många hinder i vägen för Föreningens aktiviteter under 2020 har det inte kunnat stoppa tillväxt och nya lokalorganisationer. Så bildades i veckan Svensk-Kubanska Föreningen Sjuhärad (Borås, Ulricehamn med flera orter). Den nya styrelsen drar igång med att kontakta alla medlemmar i regionen och kampanjen ”Container till Kuba”. Tidigare i år bildades lokalgrupp i trestadsregionen, (Uddevalla, Trollhättan, Lysekil). Också där har organiserat arbete satt igång.

Vi önskar våra nya lokalorganisationer ett stort Lycka Till! Vill du komma i kontakt med dem, så finns alla kontaktuppgifter på Svensk-Kubanskas hemsida .

KAMPANJ, KAMPANJ, KAMPANJ!

Under pandemin skärper USA aggressionen mot Kuba och Venezuela. Allt för att framkalla desperation, nöd och död. 

Samtidigt ökar den världsomfattande solidariteten. Krav höjs från regeringar, påven, parlamentsledamöter, FN och andra organisationer, samt från vanligt folk på ett slut på blockaden. Likaså växer kravet, inte minst i länder där de kubanska medicinska läkarbrigaderna arbetar, att Henry Reevebrigaderna ska tilldelas Nobels Fredspris 2021! Hjälp till att öka trycket på USA!

Bli en del av denna solidaritetsrörelse!        

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Fredspriset: SKRIV DITT NAMN MED UPPMANINGEN ATT NOBELS FREDSPRIS 2021 SKA TILLDELAS DE KUBANSKA MEDICINSKA LÄKARBRIGADERNA, HENRY REEVE!

KLICKA HÄR SÅ KOMMER DU TILL NAMNINSAMLINGEN!

Bort med blockaden: SKRIV DITT NAMN MED KRAV PÅ SLUT PÅ BLOCKADEN!

KLICKA HÄR SÅ KOMMER DU TILL NAMNINSAMLINGEN!

Ekonomiskt bidrag: OM DU HAR MÖJLIGHET – GE ETT BIDRAG TILL MEDICIN-INSAMLINGEN! PENGARNA GÅR TILL MEDICINSK UTRUSTNING Pg 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72