Svensk-Kubanska minns och hyllar Sven Wollter

Sven Wollter med Nina Karpachova. Stockholm 2016. Foto: A. Szandrowski

Svensk-Kubanska minns och hyllar Sven Wollter

Svensk-Kubanska Föreningen sörjer och hyllar vår mångårige medlem, kamrat och aktivist Sven Wollter. Hur många gånger har inte Sven framträtt för Kuba? Hur många gånger har han inte försvarat det humanistiska projekt som Kuba är ett exempel på?

För några år sedan firade Svensk-Kubanska Föreningen 50 år och arrangerade i sammanhanget en solidaritetskonferens i Stockholm med hundratals deltagare från Kuba samt Europas solidaritetsrörelser för Kuba. En av kvällarna hölls underhållning av hög klass. Självklart var Sven där, liksom han varit på 40-årsfirandet tio år tidigare. Ingen som var där kommer att glömma när Wollter, ackompanjerad av Hasse Nilsson, sjöng Vysotsky och en av de ukrainska delegaterna spontant gick upp och sjöng med. Det var magiskt. Ett av de oändligt många tillfällen då vi hade förmånen att njuta av Svens scenkonst.

Det bästa sättet att hedra honom är att fortsätta den kamp för en bättre värld som vår medlem Sven förde i så många år. En kamp, som jag hör på Sveriges radio, betecknas som ”makaber”.

Sven Wollter med Nina Karpachova Ukraina. På Svensk-Kubanskas 50-årsjubileum och Europeiska möte, Stockholm 2016. Foto: A. Szandrowski

Foto: A. Szandrowski

Sven Wollter och Hasse Nilsson underhåller på Kubaarrangemang 2006

Nedan publicerar vi en artikel av Sven, skriven tillsammans med Hasse Nilsson, om den kubanska modellen. Från 2008.

Sven Wollter och Hasse Nilsson om Kuba

I motsats till Sverige är Kuba en socialistisk republik med en helt annan demokratisk modell. Innan revolutionen hade Kuba ett korrumperat politiskt system med flera politiska partier avbrutet av perioder av militärdiktatur och beväpnade USA-interventioner. Då präglades Kuba av röstköp, bedrägerier, svikna vallöften, förskingringar och total underkastelse under USA. Kuba var USA:s spelhåla och bordell. De rikas rikedomar var gränslösa medan de fattiga bodde i jordhålor. Misären var lika total, som den idag fortsätter att vara i Latinamerikas fattiga och överbefolkade slumområden.

På Kuba gjorde folket ett väpnat uppror mot misären. Befolkning var fast beslutna att kämpa för befrielsen från USA.s förtryckarregimer. Folkets gerillakrig ledde till seger 1959 då Fidel Castro, Che Guevara, Camillo Cienfueges och alla revolutionärerna tågade in i Havanna. Diktatorn Batista flydde.

Mr Bush säger nu att Fidel Castros beslut att lämna presidentposten bör innebära en övergång till ”demokrati”. Bush hoppas också att övergången leder till ”fria och rättvisa val”. Demokrati betyder folkstyre. Folkstyret kan ta sig olika uttryck. I USA:s sponsras presidentvalet av mängder av 100-tals miljoner, varav det militärindustriella komplexet sponsrar mest och flest. Har USA:s president med runt 25 % av landets befolkning större legitimitet än Kubas president, som väljs med över 90 % av befolkningen?

Belackarna av den socialistiska republiken Kuba menar att Kubas Kommunistiska parti helt styr valen. Men det kommunistiska partiet, är enligt Kubas grundlag förbjudet att delta i valen och har ingen formell möjlighet att påverka nominering och val. Valen till kommunalfullmäktige är personval och bygger på väljarnas kännedom om de personer de nominerar och väljer. Nomineringarna sker på öppna möten med högst upp till några 100 invånare, för att underlätta att så många som möjligt deltar i nomineringarna. Minst 75 % av väljarna måste vara närvarande för att nomineringen skall vara giltig. Valen till kommunalfullmäktige hålls med 2,5 års mellanrum. Valen är allmänna, hemliga och fria. Alla som fyllt 16 år har rösträtt och är valbara. Om väljarna under mandatperioden skulle förlora förtroendet för sin valda ledamot kan de begära nyval. För detta fordras 10 procent av väljarna skriver under en sådan begäran. Om detta system skulle tillämpas i t ex hårt sargade förortsområden i Sveriges städer, skulle just nu den borgerliga alliansen snabbt kunna förlora makten.

Även valen till provinsförsamlingarna och nationalförsamlingen är personval på Kuba. Valen till provinsförsamlingarna och Nationalförsamlingen bygger på kommunalvalen och äger rum med 5 års intervall. Inför valen till Nationalförsamlingen och provinsförsamlingarna bildas valberedningar på nationell, provins och kommunal nivå. Varje valberedning består av representanter för Kubas stora folkrörelser: Fackföreningsrörelsen CTC, Kvinnoförbundet FMC, Småbondeförbundet ANAP, Kommittéerna för Revolutionens försvar CDR, Elevförbundet FEEM och Studentförbundet FEU. I processen hålls tiotusentals möten inom folkrörelserna runtom i landet, på arbetsplatserna, i bostadsområdena, på jordbrukskooperativen, på skolor och universitet.

Med denna demokratiska modell ligger Kubas undervisningsväsende i topp, när vi jämför inom hela Latinamerika. När Sverige misslyckas med satsningar på våra skolor och har allt större klasser och allt färre speciallärare, minskar man istället klasstorleken på Kuba och stora satsningar görs på barnen med särskilda behov. I många förorter i Sverige ökar däremot antalet utslagna barn och elever snabbt. I Stockholmsförorten Tensta har nu politikerna demokratiskt beslutat att ”Stenar plockas bort”, för att som förhindra, att utslagna ungdomar kastar sten mot bussarna, vakterna och poliserna. Detta står att läsa på Stockholms stads hemsida.

På Kuba är det nu runt 14 elever per lärare. Unesco-rapporten 2004 skriver ”Kubas framsteg är imponerande.” All utbildning på Kuba är gratis liksom sjukvården. När allt och alla nu privatiseras i Sverige, har kubanerna istället avskaffat det privata ägandet.

Med Kubas demokratiska modell skriver Världsnaturfonden WWF i sin årsrapport ”Living Planet report” att meden resten av världen förstör ekosystemet, utvecklas Kuba utan att skada det och Kuba är det enda landet i världen med hållbar utveckling, enligt denna rapport.

I den 500 sidor långa Colin-Powell rapporten beskrivs den USA-styrda ”demokratiseringen” av Kuba. USA:s utrikesminister Condelezza Rice har utsett Caleb McCarry som ”samordnare för Kubas övergång” till kapitalism. Kubanerna ser rapporten som ett första steg mot invasion. Detta är inte grundlöst, ty när vi var på Kuba för några år sedan, seglade USA:s hangarkryssare ”Washington” för första gången i världshistorien in i Karibien. Samma hangarkryssare seglade upp mot Irak och startade folkmordet där, med nu över en miljon döda, 900 000 barn under 12 år är föräldralösa, 1,6 miljoner är hemlösa.

Enligt den demokratiska modellen i USA skickar CIA betalda agenter och 100 000-tals knektar och legosoldater till all världens länder för att ”befria” folken. Men enligt den kubanska demokratiska modellen skickar Kuba 44 000 hjälparbetare ut i 83 länder samt 10 000-tals lärare för att lära folken att läsa och skriva, i en anda av internationell solidaritet.

Kubanen René Vazquez, som lever i Sverige, säger ”dissidenterna är skapade och betalda av USA och utgör ingen demokratirörelse. De har inget stöd från Kubas befolkning, eftersom de allra flesta kubaner inte vill styras av USA.”  I juni 2007 beslutade FN:s råd för Mänskliga Rättigheter, att Kuba ej längre skall finnas med på FN:s lista över länder, som granskas extra för brott mot mänskliga rättigheter.

Kubanerna har historiskt sett dåliga erfarenheter av olika kapitalistiska demokratimodeller. Kuba är inget paradis. Men drömmarna lever – en bättre värld är inte bara möjlig utan nödvändig. Ty USA:s politik i världen har aldrig varit så farlig och galen som idag mot Irak, Kuba, Palestina, mot jordens folk. USA har avfyrningsramper med 8000 kärnvapenbestyckade missiler varav 2000 kan avfyras inom en kvart. USA:s tortyr och folkmord tilltar i styrka, allt enligt USA:s demokratimodell.

Vi ställer frågorna till Sveriges utrikesminister Carl Bildt:

USA:s blockad mot Kuba är en krigshandling och brott mot folkrätten. 184 regeringar, inklusive Sveriges, kräver i FN, att USA:s blockad och krigshandling skall hävas. Vad gör Sveriges regering för att blockaden hävs idag?

Vad gör Sveriges regering för att USA:s moderna koncentrationsläger på Guantanamobasen – med bestialisk tortyr – stängs idag?

Brechts ”Ur krigets katekes” är aktuellare än någonsin:

”När dom däruppe säger fred – vet vanligt folk att det blir krig.

När dom däruppe rasar emot krigen – är anfallsordern redan utskriven.”

Så rullar historiens hjul – vem tillhör världen?

Sven Wollter, Kubaresenär och skådespelare

Hasse Nilsson, Projektledare ”Lärare på Kuba och i Sverige” Huvudskyddsombud

Ur Tidskriften Kuba 20081021

KAMPANJ, KAMPANJ, KAMPANJ!

Under pandemin skärper USA aggressionen mot Kuba och Venezuela. Allt för att framkalla desperation, nöd och död. 

Samtidigt ökar den världsomfattande solidariteten. Krav höjs från regeringar, påven, parlamentsledamöter, FN och andra organisationer, samt från vanligt folk på ett slut på blockaden. Likaså växer kravet, inte minst i länder där de kubanska medicinska läkarbrigaderna arbetar, att Henry Reevebrigaderna ska tilldelas Nobels Fredspris 2021! Hjälp till att öka trycket på USA!

Bli en del av denna solidaritetsrörelse!        

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Fredspriset: SKRIV DITT NAMN MED UPPMANINGEN ATT NOBELS FREDSPRIS 2021 SKA TILLDELAS DE KUBANSKA MEDICINSKA LÄKARBRIGADERNA, HENRY REEVE!

KLICKA HÄR SÅ KOMMER DU TILL NAMNINSAMLINGEN!

Bort med blockaden: SKRIV DITT NAMN MED KRAV PÅ SLUT PÅ BLOCKADEN!

KLICKA HÄR SÅ KOMMER DU TILL NAMNINSAMLINGEN!

Ekonomiskt bidrag: OM DU HAR MÖJLIGHET – GE ETT BIDRAG TILL MEDICIN-INSAMLINGEN! PENGARNA GÅR TILL MEDICINSK UTRUSTNING Pg 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72