Svensk-Kubanska Stockholm: Till Sveriges Regering

Till Sveriges Regering, Utrikesminister Ann Linde

Bistå Kuba för överlevnad, fördöm Trumps utsvältningsblockad

USA har stoppat kryssningsfartygen till Kuba och i stort sett all annan turism från USA. Inkomsterna har minskat drastiskt, små familjerestauranger ruineras, budgeten för hälsovård, kultur, kollektivtrafik och bostadsbyggande drabbas. USA har halverat det belopp som kubaner i USA får skicka till släkt i Kuba, hela familjer blir fattigare.

USA hotar internationella bankväsendet med skyhöga straffavgifter om de genomför betalningar till Kuba. Exportföretag, rederier, försäkringsbolag höjer priserna för att gardera sig mot USAs straffböter, och Kubas kostnader för nödvändig import rusar i höjden, om företagen alls vågar sälja, och fartygen vågar transportera. Det kan kosta dem mångmiljonbelopp i böter till USA. USA har också lyckats bryta upp internationella avtal om hälsovårdsexport (läkemedel och personal) och stoppat inkomster som bidragit till folkhälsovården i Kuba, exemplet Brasilien är välkänt.

Detta är några inslag i Trumps hänsynslösa ekonomiska krig mot Kuba, som direkt drabbar folks vardagsliv med varubrist som leder till köer, ilska och missnöje, som Trump hoppas ska riktas mot Kubas regering. Och internationella medier står till tjänst för att skylla på regeringen och dölja USAs brott mot folkrätten. Miamipressen gläder sig ”Kubaturismen minskar drastiskt och hotellbeläggningen rasar.” ”Oändliga köer för att tanka bensin”. Och vem är skyldig till detta? USAs regering? Nej, Kubas!

Hela den mediala ideologiska aggressiviteten mot kubanska regeringen normaliseras. Istället för att fördöma den uppenbara avsikten att svälta ett folk till underkastelse, riktar medierna sin kritik mot offret. De medverkar i ett medialt krig mot Kubas folk.

Trots en långvarig och allt brutalare ekonomisk och politisk blockad från USA:s sida har Kuba lyckats utveckla sin demokratiska socialism med sjukvårds- och utbildningssystem i världsklass för både för lokalsamhället och den internationella solidariteten.  Den gemensamma ekonomin står för grundtryggheten, förutom vård och utbildning även bostad, resor och mat (delvis).

Kubanerna röstar på person och inte parti. Kuba är också ett exempel på att det går att kombinera en mycket hög socio- ekonomisk utveckling med en konsumtion inom planetens gränser. Trots ett alltför stort oljeberoende är genomsnittskubanens koldioxidutsläpp bara en fjärdedel av svenskens.

Nu hotas detta av USAs utsvältningsblockad som allvarligt undergräver Kubas för ett fattigt land enastående samhällsutveckling. Men kubanerna viker sig inte. De planerar och fördelar bördorna och finner nya vägar, men de behöver stöd.  Sverige och EU måste återuppta och öka det ekonomiska biståndet till Kuba, och kräva att USA upphör med sina gangstermetoder.
Svensk-Kubanska Föreningen i Stockholm.  Årsmöte 2020-02-09
Rolando Zanzi, ordförande