USA inför nya sanktioner mot Nicaragua

Foto: twitter @LatuffCartoons

USA inför nya sanktioner mot Nicaragua

Biden-administrationen sade i måndags att den skulle förbjuda USA-medborgare att göra affärer med Nicaraguas guldindustri.

Vita huset har också tagit upp möjligheten att införa ytterligare handelsrestriktioner mot landet, vilket skulle kunna innebära att 500 regeringstjänstemän nekas visum till USA.

Tidigare omgångar av sanktioner har fokuserat på president Daniel Ortega, vicepresident Rosario Murillo (Ortegas hustru) och medlemmar av deras familj.

Men den nya exekutiva ordern utvidgar kraftigt ett dekret från Trumps tid genom att anklaga Ortega för att ha kapat demokratiska normer, undergrävt rättsstaten och använt politiskt våld mot oppositionella.

Ordern kommer att göra det nästintill olagligt för USA-medborgare att göra affärer med Nicaraguas guldindustri. Detta är första gången som Washington har identifierat en specifik sektor av den nicaraguanska ekonomin som förbjudet område.

Genom dekretet banas också väg för USA att begränsa investeringar och handel med Nicaragua, vilket påminner om det hårda embargo som infördes på 1980-talet under Ortegas första mandatperiod.

Vita huset hävdade också att Nicaragua utgör ett hot mot USAs nationella säkerhet. Analytiker menar dock att de senaste sanktionerna är en del av en vedergällning för Nicaraguas fortsatta säkerhetssamarbete med Ryssland.

Nicaragua Solidarity Campaign Action Group fördömde USAs senaste försök att åstadkomma en regimförändring och sade: ”Detta är den senaste i en lång rad av fientliga handlingar från USAs regering, som är fast besluten att kväva Nicaraguas ekonomi och tvinga landet på knä. Det är ett drag som kan leda till tusentals förlorade arbetstillfällen. Vi måste försvara Nicaragua mot dessa attacker och värna det nicaraguanska folkets rätt att försvara sin suveränitet och leva i fred.”

Freds- och sociala rättviseorganisationen Codepink påminde om att ”dessa sanktioner mot Nicaragua, liksom all USAs ekonomisk krigföring runt om i världen, oproportionerligt skadar och dödar civila genom att beröva dem livsviktiga saker som mat och medicin. Inga sanktioner mot Nicaragua!”

Sociala program i Nicaragua är starkt beroende av intäkterna från guldgruveindustrin, vilket innebär att sanktioner sannolikt kommer att få allvarliga konsekvenser för ett av de fattigaste länderna på västra halvklotet.

Morning Star 221025

Activists slam the latest sanctions placed on Nicaragua by the White House