USA trappar upp den diplomatiska krigföringen mot Kuba ytterligare

Kubas utrikesminister Bruno Rodriguez avvisar kategoriskt USA:s påståenden

USA utvisar ytterligare kubanska diplomater och hindrar de kvarvarandes rörelsefrihet.

USA utvisar två medlemmar av Kubas delegation till FN i New York. USA påstår att de två har utövat aktiviteter som är mot USA:s nationella säkerhet. Dessutom säger USA:s representant, Morgan Ortagus, på sitt Twitterkonto att de kvarvarande kubanska diplomaterna inte får lämna Manhattan, ön på vilken FN finns,

Kubas utrikesminister Bruno Rodriguez kommenterar att detta bara har som syfte att eskalera den diplomatiska krisen som leder till stängning av ambassaderna. Det är en ytterligare skärpning av blockaden och skapar spänningar mellan de båda länderna.

Rodriguez avvisade kategoriskt de uppgivna skälen för utvisningen av funktionärerna från Kubas FN-kontor. Han betecknade anklagelserna mot dem som vulgärt förtal. Likaså kritiserade han begränsningen av de kvarvarande diplomaternas, och deras familjers, rörelsefrihet.

Utvisningarna av de kubanska diplomaterna görs när Generalförsamlingen ska samla statschefer och utrikesministrar från hela världen. De kommer i ett läge där Washington infört nya sanktioner. I början på juni infördes nya regler som förbjuder studieresor från USA och stoppar båtar från att trafikera Kuba. Det gäller såväl privatbåtar som kryssningsfartyg, liksom privata flygplan. Kraftiga begränsningar på möjligheten att skicka pengar till Kuba och nya restriktioner för banktransaktioner har också införts.

Dessutom har Washington framkallat bränslebrist i Kuba genom hot och påtryckningar på fartyg, rederier och försäkringsbolag.

Utrikesminister Rodriguez betecknar blockaden som Washington dirigerar som ”olaglig, kriminell och syftande till folkmord”. Han varnar för att den utgör en ”flagrant, systematisk och massiv kränkning av de kubanska medborgarnas mänskliga rättigheter.”

Cubadebate 190919

Gobierno norteamericano expulsa a dos miembros de la misión diplomática de Cuba ante la ONU