USA:s invasion i Grisbukten, 57 år av misslyckanden för USA

När kubanska stridskrafter nådde fram till det isolerade Playa Giron/ Grisbukten, hade den lokala milisen i huvudsak redan slagit ner invasionen

USA, förr! Och nu?

Kubas sydkust: Grisbukten! Playa Girón! 19 april 1961. Kuba besegrade USA:s militära invasion och gjorde det efter endast 72 timmar. Det var den första militära segern mot USA:s imperieplaner att tvinga alla folk i Latinamerika och Karibien till lydnad.

Hade då USA deklarerat att det skulle invadera Kuba? Nej, så var inte fallet. I USA:s och västvärldens medier spreds historier om folkligt motstånd mot Fidels rebeller. Ordningen på Kuba skulle snart bli återställd! För att visa på motståndet målade USA egna flygplan i det kubanska flygvapnets färger och bombade Kubas flygfält, och nyheten spreds att kubanska flygare revolterade. Kontrarevolutionära terrordåd i Havanna basunerades ut i västmedierna som ”motstånd”!

USA:s plan var att ”demokratiska krafter” i Kuba skulle utropa en provisorisk regering som skulle begära stöd från USA. Invasionen skedde i Grisbukten som är omgiven av otaliga kvadratmil glest befolkade träskmarker, svårtillgängliga, så det skulle dröja innan Fidel Castros arméstyrkor skulle hinna fram. Den provisoriska regeringen skulle hinna utropas och USA:s trupper som fanns ute till havs i krigsfartyg skulle hinna komma för att försvara ”demokratin”. Men de kubanska revolutionärerna hade under de två åren sedan revolutionen 1959, för den lokala befolkningens skull, byggt en väg genom träsken, en väg som underlättade för de revolutionära styrkorna att snabbt komma fram och slå ned invasionen.

USA:s propaganda, att det skulle vara ett internt uppror mot revolutionen avslöjades. Invasionstrupperna visade sig vara kontrarevolutionärer som flytt till Florida, i hemlighet getts militär träning av CIA i Guatemala och därifrån transporterats till Grisbukten. 1 200 av dem togs till fånga, och Kubas regering bytte dem mot mediciner och mat från USA. Det går inte att dölja sanningen i längden, varken då, eller när det gäller nutidens händelser!

Svensk-Kubanska Föreningen 180417