”USA:s Kubapolitik ett misslyckande”

Den franske forskaren Salim Lamrani

”USA:s Kubapolitik ett misslyckande”

”Ännu en gång med samma ben”

Den franske akademikern, forskaren, författaren och Kubaspecialisten Salim Lamrani sa i tisdags att USA:s aggressivitet mot Kuba, och den skärpta blockaden som dess spjutspets, är en politik dömd att misslyckas.

”En fientlighet av det slaget är dömt att misslyckas. Den enda framkomliga politiken gentemot Kuba är jämställdhet, ömsesidighet och icke-inblandning i interna affärer”, säger den kände akademikern till Prensa Latina.

Enligt Lamrani borde Washington förstå att den karibiska nationens öde enbart är avhängigt av det kubanska folkets fria vilja.

Lamrani beklagade att den nuvarande administrationen i Vita Huset insisterar på en aggressiv politik, trots ett så gott som enhälligt fördömande från det internationella samfundet mot blockaden och det brott som den utgör mot de grundläggande principerna i internationell lag.

Lamrani har förväntningar på att valet i USA 3 november skulle markera en återgång till närmandet mellan länderna som Obama initierade 2015 och 2016. En situation då, trots att blockaden fortsatte, Washington och Havanna återupptog sina relationer, skrev under ca 20 samarbetsavtal och vidmakthöll en politisk dialog på toppnivå.

Prensa Latina 201014

French academic describes US policy towards Cuba as a failure

KAMPANJ, KAMPANJ, KAMPANJ!

Under pandemin skärper USA aggressionen mot Kuba och Venezuela. Allt för att framkalla desperation, nöd och död. 

Samtidigt ökar den världsomfattande solidariteten. Krav höjs från regeringar, påven, parlamentsledamöter, FN och andra organisationer, samt från vanligt folk på ett slut på blockaden. Likaså växer kravet, inte minst i länder där de kubanska medicinska läkarbrigaderna arbetar, att Henry Reevebrigaderna ska tilldelas Nobels Fredspris 2021! Hjälp till att öka trycket på USA!

Bli en del av denna solidaritetsrörelse!        

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Fredspriset: SKRIV DITT NAMN MED UPPMANINGEN ATT NOBELS FREDSPRIS 2021 SKA TILLDELAS DE KUBANSKA MEDICINSKA LÄKARBRIGADERNA, HENRY REEVE!

KLICKA HÄR SÅ KOMMER DU TILL NAMNINSAMLINGEN!

Bort med blockaden: SKRIV DITT NAMN MED KRAV PÅ SLUT PÅ BLOCKADEN!

KLICKA HÄR SÅ KOMMER DU TILL NAMNINSAMLINGEN!

Ekonomiskt bidrag: OM DU HAR MÖJLIGHET – GE ETT BIDRAG TILL MEDICIN-INSAMLINGEN! PENGARNA GÅR TILL MEDICINSK UTRUSTNING Pg 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72