”USA:s sanktioner mot Venezuela har dödat över 100 000″

Utsvältningen av Venezuela (och Kuba) är ett oerhört brott mot de mänskliga rättigheterna

”USA:s sanktioner mot Venezuela har dödat över 100 000 personer. Ett brott mot mänskligheten”

Den förre FN-rapportören för Mänskliga Rättigheter Alfred de Zayas uppger att sanktionerna mot landet har dödat över 100 000 venezolaner.

Den schwezisk -amerikanske historikern och människorättsexperten Alfred de Zayas sa att fler än 100 000 venezolaner har dött som ett resultat av de sanktioner som USA:s regering infört och att dödsfallen beror på det omöjliga för landet att få tillgång till mediciner.

De Zayas, som arbetat som oberoende expert för FN:s människorättsråd för att främja en internationell demokratisk och rättvis ordning, deltog i onsdags i ett forum över ”Unilaterala tvångsåtgärder som ett brott mot mänskligheten: Fallet Venezuela”. Det hölls i Geneve och deltog gjorde bland andra Venezuelas utrikesminister Jorge Arreaza, liksom en rad akademiker specialiserade på internationell rätt.

Refererande till effekterna av de unilaterala sanktionerna, och med hänvisning till ekonomerna Jeffrey Sachs och Mark Weisbrot, sade professorn att enbart under 2018 så resulterade sanktionerna i 40 000 döda. Utifrån detta tvekar han inte att försäkra: ”13 februari är en nyckeldag i fallet Venezuela. Unilaterala tvångsåtgärder dödar. Jag fann i min rapport att de utgör ett brott mot mänskligheten.” [13 februari var det datum som Venezuela lämnade in anmälan mot USA till Internationella Brottsmålsdomstolen]

Historikern hänvisade också till utvandringen från Venezuela. Enligt honom har ”migrantflödena från Venezuela sitt ursprung i den finansiella strypningen, i blockaden. Det är fakta och de vill ignorera det, de vill skylla på offret”, sade de Zaya och refererade till kriminaliseringen av den venezolanska migrationen och andra xenofobiska yttringar som växer i vissa länder i Latinamerika. Det gör också den hegemoniska tendensen att skylla problemen på regeringen Nicolas Maduro och till och med på hans företrädare Hugo Chavez. De framställs som ansvariga för krisen som tvingar miljontals venezolaner att lämna landet.

De Zayas anser att det är FN:s Människorättsråd som måste hindra tvångsåtgärderna som satts in mot Venezuelas regering och folk. Sanktionerna fördömdes av utrikesminister Arreaza inför Internationella Domstolen som ett brott mot mänskligheten. Bara åtgärder som från FN:s Människorättsråd och Internationella Domstolen kan hindra fler utsatta människor från att mista livet.

”Vi måste rädda multilaterismen, vi måste kräva av Människorättsrådet att det ger råd och nödvändigt tekniskt stöd till det venezolanska folket för att hindra fler sårbara människor från att förlora sina liv”, sade de Zayas.

OrinocoTribune 200302

Former UN Rapporteur on Human Rights: US Sanctions Have Killed More Than 100 Thousand Venezuelans