Uttalande från Kubas regering om USA:s och dess allierades attacker på Syrien

AP

Republiken Kubas Revolutionära regering uttalar sitt mest energiska fördömande av de nya attacker som genomförts av USA och några av dess allierade, natten den 13:e april, mot militära och civila installationer i Arabrepubliken Syrien. Som förevändning har man använt det påstådda användandet av kemiska vapen mot civila från den syriska regeringen.

Denna ensidiga aktion, utan stöd av FN:s Säkerhetsråd, utgör en flagrant kränkning av principerna i internationell rätt och mot stadgarna i denna organisation. Det är ett övergrepp mot en självständig nation som fördjupar konflikten i landet och regionen.

USA har attackerat Syrien utan att man kunnat visa att Syriens regering använt kemiska vapen och trots att Organisationen för För Förbud av Kemiska Vapen, OPAQ, har informerat om att man inom kort sänder en utredningsgrupp för att utreda händelserna och omgående inspektera Duma, i enlighet med vad Syrien och Ryssland begärt.

Kuba, som är bland de första undertecknarna till Konventionen om kemiska vapen, födömer kategoriskt användandet av sådana vapen och andra massförstörelsevapen, från vem det än är, och under alla omständigheter.

Kubas Revolutionära Regering uttrycker sin solidaritet med det syriska folkete och regering för förlusten av människoliv och materiella skador som konsekvens av denna avskyvärda attack.

Havanna 180413

http://www.granma.cu/mundo/2018-04-13/cuba-condena-energicamente-agresion-contra-siria-13-04-2018-22-04-44