UTTALANDE RÖRANDE SVERIGES STÖD TILL KUPPEN I VENEZUELA

Vi är djupt oroade över att Sverige, som en gång tidigare vart ett land som vågat visa ryggrad och självständighet inom utrikespolitiken, valt att erkänna Juan Guaido som tillfällig president i Venezuela. Det är helt obegripligt att Sverige tillsammans med 20 andra länder ställer sig till USA:s förfogande och legitimerar supermaktens oljetörst som år ut och år in finner nya offer.

Venezuela har världens största oljereserver och befinner sig sedan oljekrisen 2014 i ett kritiskt läge, eftersom man till skillnad från andra oljerika nationer som exempelvis Norge är betydligt mer exportberoende. Resursen är helt avgörande för landets ekonomi. Hugo Chavez, den tidigare presidenten, använde oljan till att bygga upp landets välfärd, som betytt mycket för Venezuelas mörkhyade, lågutbildade och arbetande befolkning som än idag i stora massor står bakom den socialdemokratiska samhällsutvecklingen; en utveckling som försvårats i och med den ekonomiska blockaden som oppositionen oansvarigt uppmuntrat omvärlden till.

Oppositionen vann valet till nationalförsamlingen 2015 med tre fjärdedelarsmajoritet, men när valmyndigheten kunde redovisa att tre ledamöter hade vunnit sina val genom fusk och krävde att valen skulle hållas om på nytt i dessa distrikt vägrade nationalförsamlingen. En sådan församling kunde inte betraktas som legitim menade högsta domstolen som i försvar av rättsstaten gav presidenten större inflytande. Sedan dess har dessutom Maduro vunnit ytterligare ett presidentval, som säkerställts av internationella observatörer, som dock oppositionen bojkottade då de insåg att de inte skulle vinna. Detta val ifrågasätts, trots att valdeltagandet låg på 46%, vilket är i nivå med de senaste valen till Europaparlamentet. Guaido däremot har inte ställt upp i något val.

Situationen är alltså mer komplicerad än vad Trump, Bolsonaro och EU vill få oss att tro, för att inte nämna att Guaido uttalat sig positiv till fler amerikanska bolag inom oljesektorn (notera här att USA, med John Bolton i spetsen öppet erkänt att de är ute efter landets oljetillgångar) samt inte uteslutit ett amerikanskt militärt ingripande för att ta makten.

Situationen riskerar att eskalera. Sverige bör istället motsätta sig interventionen i Venezuela, verka för att handelsblockaden bryts och hjälpa landet till att komma på banan igen. Regimen har också givetvis begått stora misstag. Man har saktat ner utvecklandet av välfärden och underminerat stora framgångar som gratis vård och utbildning. Men även begått kränkningar mot mänskliga rättigheter, samt förlitat sig på fossila bränslen som exportvara, vilket är beklagligt. Det betyder fortfarande inte att västvärlden har rätt till att tillsätta latinamerikanska presidenter. Det är upp till folket i Venezuela att välja sin president, inte Washington. Stoppa imperialismen!

SSU Kungsholmen 10/2 – 2019