Vad hade hänt om ”Venezuelas fredliga demonstranter” hade agerat i Stockholm?

Vad hade hänt om ”Venezuelas fredliga demonstranter” hade agerat i Stockholm?

TEGUCIGALPA 2017-06-25 Vad hade hänt om svenska demonstranter, uppbackade av nästan en hel politisk omvärld, i synnerhet alla slags massmedier, hade attackerat (den nu nedlagda) Svea flygflottilj (F 8) i Barkarby med hemmagjorda granatkastare? Två ordningspoliser skadades allvarligt och svävar mellan liv och död.

Vad hade polisens och militärens reaktion blivit om terrorister hade attackerat F8:s interna skola (för barn i årsklasserna 1-9) med eldvapen och brandbomber? Perforationerna från kulorna i skolans väggar är vittnesmål på den väpnade aktionen.

En mor som har sin 7-åriga dotter på skolan är orolig för att terroristerna inte bara förhindrar sin dotters skolgång utan sätter hennes liv på spel. Brandbomberna tog sikte på hustaket för att lättare antända hela byggnaden.

– I morse frågade min dotter; varför hatar de oss så mycket? Vad har vi gjort dem?

Vad skulle föräldraföreningen har sagt och krävt gentemot svenska myndigheter?

För några veckor sedan attackerade en liknande terroristgrupp Bostadsdepartementets byggnad. Där arbetar 1000 anställda samt förskolelärare och 45 barn på husets dagis. Dessa människor löpte stor risk att gå under i den av terroristerna antända byggnaden. Tänk på vad branden i London kostade i människoliv.

Men det här är inte Stockholm utan Caracas, Venezuela
Det är inte i hela Caracas detta händer utan i de kommundelar där den högerextrema politiska oppositionen utsåg borgmästare i det senaste valet och där denne också är chef för den kommunala polisen. Denna ingriper sällan när terroristerna, som i Dagens Nyheter, STV och Sveriges Radio kallas ”fredliga demonstranter”. De lyfter ju upp sina rena och vita händer mot himlen samtidigt som dessa oppositionsledare ger sina paramilitära grupper på tvärgatorna order om att attackera ordningsmakten och som i fallet i fredags, flygbasen La Carlota.

Rev ned säkerhetsstängsel och besköt flygbasen
Närmare 80 venezuelaner har dödats de senaste två månaderna, bland dem många ur de obeväpnade polisstyrkorna. Dessa besvarar brandbomber, pistoleld och granater från hemmagjorda granatkastare med batonger och tårgas. De är förbjudna att använda eldvapen mot demonstranter.

Läs hela artikeln här:
http://dickema.blogspot.se/2017/06/vad-hade-hant-om-venezuelas-fredliga.html?spref=fb

Dick Emanuelsson 170625