Världskyrkorådet och andra religiösa organisationer vill ha ett slut på blockaden mot Kuba

Många religiösa organisationer vill ha ett slut på USA:s inhumana blockad

Världskyrkorådet m.fl. vädjar till Biden att häva blockaden mot Kuba

I ett brev av den 15 oktober till USA:s president Joe Biden uppmanade ledare från Kyrkornas världsråd, ACT Alliance, Kyrkornas råd på Kuba och andra trosbaserade grupper till ett slut på nästan 60 års blockad mot det kubanska folket, som befinner sig i en fruktansvärd humanitär situation.

President Joseph R. Biden

15 oktober 2021

Angående sanktioner mot Kuba

Bäste herr President!

Vi skriver å det kubanska folkets vägnar, som står inför en fruktansvärd humanitär situation. Efter nästan sextio år av blockad mot sitt land är frågan som måste ställas om det alls är värt att fortsätta denna blockad.

Obama-administrationen, med Ert stöd, försökte ompröva politiken och strävade efter ett återupprättande av förbindelserna med Kuba, genom att mildra sanktionerna, tillåta direktflyg mellan de två länderna och lätta på restriktionerna för USA-medborgare att resa till och gör affärer med Kuba. F.d. president Donald Trump backade tillbaka från president Obamas strategi. Han förde återigen upp Kuba på USA:s lista över stater som sponsrar internationell terrorism, avbröt resor mellan Kuba och USA och förbjöd USA-medborgare och invånare att skicka pengar till sina släktingar på Kuba, vilket skar av en viktig ekonomisk livlina för många kubaner. Effekterna av Covid-19-pandemin har ytterligare förvärrat problemen på Kuba.

Herr President, det finns en tid att riva ner och en tid att bygga upp. Det finns en tid att älska och en tid att hata, en tid för krig och en tid för fred. Vi ber er att göra ett djärvt val och häva blockaden mot det kubanska folket. Vi är medvetna om att det finns mycket betydande politiska påtryckningar och hinder för denna åtgärd.

Icke desto mindre, drivna av kristen tro och medkänsla vädjar vi till Er att vidta åtgärder för att lätta på bördan för det kubanska folket, bland annat genom att:

1. Ta bort Kuba från listan över länder som sponsrar terrorism. Vi ser inga reella offentliga bevis för att tro att Kuba har viljan, medlen och kapaciteten att sponsra global terrorism.

2. Än en gång avbryta tillämpningen av avdelning III i Helms-Burton-lagen, som var avbruten under en lång period och åter aktiverades av f.d. president Donald Trump den 2 maj 2019.

3. Återinföra reskategorin ”folk-till-folk” för utbildningsutbyte, och med hjälp av denna allmänna licens för att upprätthålla ett heltidsschema för utbildnings- och kulturutbytesverksamhet som syftar till att förbättra kontakten med det kubanska folket.

4. Ta bort förbudet för kryssningsfartyg att besöka Kuba och återinföra regelbundna flyg till alla kubanska städer.

5. Upphäva utrikesdepartementets lista över förbjudna boenden på Kuba, och tillåta USA-medborgare att nyttja vilka hotell, pensionat osv de vill.

6. Ta bort taket på 1 000 USD per kvartal för penningförsändelser till familjemedlemmar som kan skickas per kvartal till en kubansk medborgare.

7. Åter tillåta penningförsändelser till icke familjemedlemmar från tredje land via Western Union och företag som Fincimex och AIS.

8. Upphäva listan över begränsade enheter och underenheter kopplade till Kuba (List of Restricted Entities and Sub-entities Associated with Cuba).

9. Åter öppna USA:s ambassad i Havanna, inklusive dess konsulära tjänster.

10. Avbryta kraven på visumansökan via tredje land och bevilja årliga viseringar enligt invandringsavtalen.

11. Återinföra vetenskapliga utbyten inom bioteknik, hälsa och andra vetenskapsområden.

Vi är fast övertygade om att det finns andra sätt för samarbete med de kubanska myndigheterna för att diskutera och övervinna meningsskiljaktigheter i olika frågor, utan att påverka människor som vill leva med mänsklig värdighet. Vi vädjar till Er att överväga deras situation och att arbeta för att övervinna de politiska hindren för solidaritet och rättvisa.

Din i Kristus,

Rev. Prof. Dr. Ioan Sauca
Acting General Secretary, World Council of Churches

Mr. Rudelmar Bueno de Faria
General Secretary (CEO), ACT Alliance

Rev. Jim Winkler
President and General Secretary, National Council of Churches of Christ USA

Rev. Philip Vinod Peacock
Acting General Secretary, World Communion of Reformed Churches

Bishop Ivan M. Abrahams
General Secretary, World Methodist Council

Rev. Joel Ortega Dopico
General Secretary, Council of Churches of Cuba

Ms. Josianne Gauthier
Secretary General, CIDSE

http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/22/lideres-religiosos-instan-al-presidente-estadounidense-joe-biden-a-poner-fin-al-bloqueo-contra-el-pueblo-cubano/ 

Översättning: C.Vaple

Religious leaders urge US president Biden to end embargo against the Cuban people

SOLIDARITET!

HÄV BLOCKADEN!

EN MILJON KANYLER TILL KUBA! SLUTSPURT I KAMPANJEN – HJÄLP TILL ATT NÅ MÅLET PÅ 1 MILJON FÖRE NYÅR!

Nu driver vi kampanjen ”en miljon kanyler till Kuba”, för att stödja Kubas vaccinationsarbete i, och utanför Kuba.

GE ETT BIDRAG TILL MEDICIN-INSAMLINGEN! Pg 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72

Ta ett steg till och bli en del av solidaritetsrörelsen!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0