17:e gången: Dagar mot homo- och transfobi i Kuba

Conga Havanna 9 maj 2015.
Foto: Irene Pérez/Cubadebate

17:e gången: Dagar mot homo- och transfobi i Kuba

Utbildning i respekt och icke-diskriminering är grundpelarna i den 17:e upplagan av Dagarna mot Homofobi och Transfobi på Kuba, vars aktiviteter äger rum 2-18 maj i Havanna och Mayabeque.

Under parollen ”För alla familjer är kärleken lag” kommer aktiviteterna under dessa dagar att inriktas på alla de utmaningar som kvarstår på vägen mot fullt utövande av rättigheterna för homosexuella, bisexuella, transpersoner, intersexuella och queerpersoner (LGTBIQ+), men mot vilket omfattande sexualundervisning är ett avgörande steg.

Chefen för Cenesex, Mariela Castro, vid en manifestation för HBTQ-rättigheter. Foto: Michael Key

Under presentationen av programmet, som hölls på måndagen på huvudkontoret för det nationella centret för sexualundervisning (Cenesex), förklarade arrangörerna att aktiviteterna kommer att betona allmänhetens medvetenhet om respekt för familjens mångfald, utbildning i jämställdhet, icke-diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet samt främjande av en juridisk kultur kring familjerätt.

Dr. Mariela Castro Espín, chef för Cenesex, anser att landet har gjort framsteg som man kan glädjas åt, till exempel att alla människors rätt att bilda familj, baserat på olika kärleksrelationer. Att leva med full värdighet, utan diskriminering av något slag, har skrivits in i republikens grundlag och i familjelagen.

Under presentationen av programmet förklarade arrangörerna att aktiviteterna kommer att lägga tonvikten på att öka allmänhetens medvetenhet om respekt för familjens mångfald, utbildning för jämlikhet och icke-diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet. 

I detta avseende kommenterade de att i slutet av november 2023 hade 1 333 äktenskap mellan personer av samma kön ingåtts i landet (806 mellan män och 527 mellan kvinnor), till vilka 85 de facto kärleksförbund lades till.

I mitten med Palestinaschal Mariela Castro Espín. Foto: Lisandra Fariñas Acosta.

Lagar i sig gör det dock inte möjligt att utöva sina rättigheter, och därför har dessa dagar varit viktiga, inte bara för att nå dit man är just nu, utan också för att åstadkomma de kulturella förändringar som samhället behöver och för att övervinna de utmaningar som kvarstår när det gäller att genomföra rättsliga normer och bygga bort stereotyper och fördomar som är förknippade med sexualitet.

Castro Espín betonade vikten av ett permanent kommunikationsarbete för att uppnå målen, liksom av att bygga allianser med samhällsstrukturer som kommunistpartiet på olika nivåer, folkmaktens ledningar och massorganisationer, vilket bidrar till en bättre utveckling av åtgärderna och ger dem en större räckvidd.

I denna upplaga av dagarna mot homofobi och transfobi kommer det att finnas aktiviteter i virtuella och personliga utrymmen, allt från akademisk dialog och social aktivism till konstnärliga, samhälleliga och kommunikativa åtgärder.

Den åttonde upplagan av Internationellt kollokvium om transidentiteter, genus och kultur kommer att äga rum den 7-9 maj på Cenesex, med teman som är centrerade kring hälsa.

I detta avseende förklarade de att det kommer att hållas en debatt om bioetik, om hur man kan garantera rättigheterna för HBTQI-samhället i den kubanska offentliga hälsovårdssektorn, samt om trans- och intersexbarn och ungdomar, där erfarenheter från området genusmedicin kommer att vara närvarande.

Från en tidigare conga. Foto: privat

Den sociala integrationen av hbtqi-personer med en holistisk syn på medborgarskap kommer att vara ett annat tema som kommer att diskuteras under dessa dagar.

Den kubanska galan mot homofobi och transfobi, som äger rum i Nationalteaterns Sala Avellaneda den 9 maj, blir en annan av konferensens höjdpunkter, liksom Conga* mot homofobi och transfobi, som i år hålls lördagen den 11 maj från 3:e gatan och Paseo i Vedado.

Samma dag, den 17 maj, på 40:e gatan i San José de las Lajas, börjar Conga för Mångfald i provinsen Mayabeque, ett område där det också kommer att finnas aktiviteter för Lajera-kulturens dag.

Dessa dagar kommer särskilt att ägnas åt det palestinska folkets motstånd mot den grymma israeliska aggressionen, betonade Cenesex direktör, i en uppmaning till revolutionär HBTQ+ aktivism på Kuba för att stoppa folkmordet i Palestina och återlämna de ockuperade områdena till dess folk

Lisandra Fariñas Acosta, Cubadebate 240506 (ZT)

*”Conga” kan närmast liknas vid ett karnevalståg.

Jornadas contra la Homofobia y la Transfobia: Educar en el respeto y la no discriminación

 

För att kunna upprätthålla Svensk-Kubanskas solidaritets- och opinionsarbete behöver vi få in minst 150 000 kr under året till vår Kampfond. Om du har möjlighet, ge ett bidrag!