Argentina och Kuba fördjupar samarbete inom jordbrukssektorn

Foto: Presidencia Cuba

Argentina och Kuba fördjupar samarbete inom jordbrukssektorn

Argentinas utrikesminister Pablo Tettamanti och sekreteraren för Internationella Ekonomiska Relationer Cecilia Todesa Bocco i sällskap med ledarna för Jordbruksinstitutet Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), tog emot en kubanska delegation under ledning av vice premiärministern Jorge Tapia som del i framstegen i ett avtal om samarbete för att utveckla jordbruket som undertecknades av ländernas utrikesministrar i januari.

Mötet koncentrerade sig på att fördjupa samarbetet länderna emellan inom jordbruk, boskapsskötsel och livsmedelsindustri. Todesca Bocco betonade vikten av att arbeta tillsammans för att övervinna den svåra tid som konjunkturen i världen befinner sig i, främst med tanke på livsmedelsförsörjningen.

Argentina och Kuba arbetar med ett samarbetsprojekt som planerar att sätta 100 000 hektar med sädesslag i produktion i Kuba. Det ska ske genom investeringar, teknologi och material från Argentina. Ett Teknologicentrum ska skapas med inriktning på att utveckla direktsådd och främja små och medelstora producenter. Det i samarbete med Kubas regering och FN:s jordbruksorganisation FAO. Projektet förutser att argentinska affärsmän får tillgång till resultaten i enlighet med kubanska regler och marknaden för hårdvaluta.

I denna anda har möten mellan relevanta aktörer genomförts, bland vilka flera argentinska företag ingår. liksom med finans- och telekommunikationssektorn. Dessutom med organisationerna AFA och FECOFE som representerar argentinska bönder och kooperativ.

Argentinas utrikesministerium 220607 (nedkortat)

Argentina y Cuba profundizan el trabajo articulado en materia agrícola

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Eller skicka ett bidrag till Stödfonden

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Bidrag till insamlingen ”Mediciner till Kuba”

23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72