Barn dör av svält och demokratin är bankrutt i kapitalismens Guatemala

Undernärda barn i Guatemala
Utbildning i näringslära. Foto: Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia de la República

Barn dör av svält och demokratin är på tillbakagång i kapitalismens Guatemala

2021 har dubbelt så många barn dött av svält som året innan i Guatemala. Då bekräftades 26 ihjälsvultna barn, i år har antalet stigit till 51. Det är Sekretariatet för Livsmedels- och näringssäkerhet som informerar om detta. (Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Sesan). De rapporterade fallen har avlidit på sjukhus i respektive region där de bodde.

Siffrorna handlar om barn under fem år som dött av akut svält och det är en ökning med drygt 96 procent på ett år. Sesan har registrerat 21 365 undernärda barn från årets början till 4 december, en minskning med 3 095 jämfört med 2020 års 25 460 under samma period.

Cirka 59 procent av befolkningen i Guatemala lever i djup fattigdom, vilket är den viktigaste orsaken till utvandringen till USA i sökandet efter bättre ekonomiska villkor.

Också från Guatemala rapporteras att landets människorättsombudsman Jordan Rodas Andrade, i onsdags varnade för att demokratin i landet går bakåt och att landets grundlag kränks utan några följder för de skyldiga.

I samband med ett uttalande i anledning av att det gått 25 år sedan fredsavtalet som gjorde slut på 36 års blodig konflikt (1960–1996) slöts, sade Ombudsmannen att ”med president Giammatteis regering sker den allvarligaste tillbakagången på 25 år”. Han fortsatte med att kritisera den korruption och straffrihet som råder. ”De kränkningar av mänskliga rättigheter som skett de senaste två åren har ingen motsvarighet sedan fredsavtalet.” Och han tillade: ”den enorma förekomsten av korruption och organiserad brottslighet i statens beslut hotar allvarligt demokratin och social fred.”

Rodas Andrade anser att uttryck för hat som hetsas fram och tolereras av makten, liksom attacker på människorättsförsvarare, journalister och personer i rättsväsendet kan vara inledningen på en nyckfull och förtryckande makt.  

Telesur 211227, 211229 (kortat)

Suman 51 los decesos infantiles por desnutrición en Guatemala

UPPLOPP I KANYLKAMPANJEN –

”1 MILJON KANYLER TILL KUBA!”

VI HAR NÅTT MÅLET PÅ 1 MILJON!

BARA TVÅ DAGAR KVAR!

HUR MYCKET KAN ÖVERTRÄFFA MÅLET FRAM TILL NYÅR?

Kampanjen ”en miljon kanyler till Kuba!”, är ett stöd till Kubas vaccinationsarbete i, och utanför, Kuba.

Kubas vaccination av sin befolkning är ett slag mot USA:s förlamande blockad som försöker tvinga kubanerna ner på knä genom svält och desperation.

GE ETT BIDRAG! Pg 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72

Ta ett steg till och bli en del av solidaritetsrörelsen!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0