Den kubanska kvinnan

Foto: Periódico 26.

Den kubanska kvinnan och revolutionen

Något av vad revolutionen inneburit för kvinnorna i Kuba

42 procent av arbetskraften

49 procent av alla chefsbefattningar

53 procent av ledamöterna i Nationalförsamlingen (2:a plats i världen efter Rwanda)

61 procent av utexaminerade akademiker

67 procent av tekniker och specialister

80 procent av juristkåren

82 procent av professorer, lärare och vetenskapsmän

SISTA DAGEN I KANYLKAMPANJEN –

”1 MILJON KANYLER TILL KUBA!”

VI HAR NÅTT MÅLET PÅ 1 MILJON!

HUR MYCKET KAN ÖVERTRÄFFA MÅLET FRAM TILL NYÅR?

Kampanjen ”en miljon kanyler till Kuba!”, är ett stöd till Kubas vaccinationsarbete i, och utanför, Kuba.

Kubas vaccination av sin befolkning är ett slag mot USA:s förlamande blockad som försöker tvinga kubanerna ner på knä genom svält och desperation.  

GE ETT BIDRAG! Pg 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72

Ta ett steg till och bli en del av solidaritetsrörelsen!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

(Efter nyår övergår insamlingen till ”Mediciner till Kuba”, en insamling Svensk-Kubanska drivit under många år. Så det går bra att fortsatt skicka bidrag)