Black Alliance For Peace står med Kuba

BAP Fredszon
Black Alliance for Peace under Amerikatoppmötet i LA 2022. Foto: BAP

Black Alliance For Peace fördömer Biden-regimens nya sanktioner mot Kuba och står på det kubanska folkets sida

Olika högergrupper i USA förbereder demonstrationer till stöd för ettårsdagen av de överdrivna och mediamanipulerade protester som ägde rum på Kuba den 11 juli 2021. I perfekt samklang har Biden-administrationen utfärdat ytterligare sanktioner mot Kuba – visumrestriktioner för 28 icke namngivna tjänstemän. Black Alliance For Peace (BAP) fördömer dessa försök att smutskasta den kubanska processen och fortsätter att stå i revolutionär solidaritet med Kubas folk.

”Det står klart”, säger Salifu Mack, medlem av BAP Syd, ”att fienderna till folken av afrikanskt ursprung och den kubanska revolutionen inte kommer att vila förrän total död och förintelse har drabbat ön, allt i den vita överhöghetens och USA-imperialismens namn.”

När USAs utrikesminister Antony Blinken tillkännagav de 28 nya sanktionerna mot Kuba den 9 juli 2022 sa han att sanktionerna genomförts för att ”stödja större frihet och ekonomiska möjligheter för det kubanska folket”. Biden-administrationen har avböjt att namnge de 28 kubanska tjänstemän som de hävdar att dessa sanktioner har tillämpats på. BAP förstår att sanktioner riktade mot en person eller grupp av personer, särskilt i ett land som Kuba som har kämpat under tyngden av 60 års ekonomisk blockad från USA, allvarligt begränsar landets förmåga att försvara sig på den internationella arenan. USAs ekonomiska blockad utesluter redan Kuba från internationell handel och bankverksamhet, straffar länder som försöker kringgå den och komplicerar än mer invandringen från ön.

”Vi har sett hur sanktioner använts för att angripa försök till självbestämmande i länder som Libyen, Zimbabwe och Eritrea”, säger Austin Cole från BAPs Haiti/Americas Team. ”Och vi har också nyligen sett hur sanktioner mot Ryssland slår tillbaka när USA och Nato försöker upprätthålla sitt herravälde i Östeuropa.”

Blinken menar att de 28 nya sanktionerna är riktade mot dem som enligt hans mening tillät eller underlättade våldsamma och orättvisa arresteringar, falska rättegångar och fängelsedomar för de inblandade i upploppen i juli förra året. USA-imperialismen fortsätter sin strategi med ”kritiskt stöd till politiska fångar”.

I USA sitter idag mer än 2 miljoner människor i fängelse, vilket motsvarar ungefär 25 procent av världens fängelsepopulation. Bland dessa finns en grupp åldrande politiska fångar som Mutulu Shakur, Mumia Abu Jamal, Joseph Bowen, Veronza Bowers, Kamau Sadiki, Ruchell Magee, Leonard Peltier, Ed Poindexter och pastor Joy Powell. Medan den kubanska revolutionens fiender försöker göra hjältar av de kubaner som nu får ta konsekvenserna av att ha kollaborerat med USA, ruttnar afro-amerikanska frihetskämpar bort i USAs fängelser, förvägras livräddande medicinsk behandling och släpps strategiskt sett bara på sina dödsbäddar.

Det är dessutom synnerligen ironiskt att ett land som stöder reaktionära upplopp i hela världen regelbundet brutaliserar demonstranter som söker rättvisa inom sina egna gränser och är hjälplöst när det gäller att stoppa sin epidemi av masskjutningar. När USAs herravälde fortsätter att försvagas och möter enormt motstånd i Latinamerika och Karibien, vänds våldet inåt och hårdnar mot dess inhemska kolonier.

Den kommande veckan kommer säkerligen att fyllas av samma rundgång av grundlösa attacker som använder ”anti-svarthet” på Kuba som ett verktyg för att få afro-amerikaner att inte stödja den kubanska revolutionen. BAP är tydlig med att rasism mot svarta, som är en utveckling av kolonialismen, endast kommer att utrotas i och med kolonialismens nederlag. Medan USAs ideella och icke-statliga organisationer varje år lägger ner miljarder på tandlös marknadsföring för ”mångfald och integration” och ”antirasistiska” åtgärder, litar vi på att Kubas folk kommer att leda sina egna processer, utan USAs inblandning, för att skapa en värld där mänskliga rättigheter med människan i centrum – utifrån en materialistisk omfördelning av mark, hälsovård och utbildning – står i förgrunden.

När svarta i USA upprepar samma ståndpunkter som regeringen hjälper de inte afro-kubaner på Kuba, utan försvarar USA-imperialismens agenda för regimskifte.

Black Alliance for Peace uppmanar alla seriösa antiimperialister i USA att fortsätta att stödja den kubanska revolutionen. Vi måste vara tydliga med att sanktioner och andra former av USA-interventioner är en skymf mot den nationella suveräniteten och rätten till självbestämmande. Det är en plikt för de av afrikanskt ursprung som lever i odjurets buk att förbli vaksamma mot opportunism och inte låta sig fösas in i grupper man inte valt att tillhöra.

Black Alliance for Peace 220711 (Övers: Vaple)

The Black Alliance For Peace Denounces Biden Regime’s New Sanctions on Cuba and Stands with the Cuban People

 

 

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!  Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap
(150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Eller skicka ett bidrag till Stödfonden: Pg 40 54 11–0 eller Swish 123 589 0975

eller till insamlingen ”Mediciner till Kuba”: Pg 23 57 15–0  eller Swish 123 182 37 72