Budskap från Kubautbildad läkare i Gaza

Dr. Fayez Abed på video från Gaza

Budskap från Kubautbildad läkare i Gaza

Jag lärde känna den unge palestiniern Fayez Abed 2013 när han nyss landat i Kuba. Lång, glad med stora vackra ögon, och ständigt leende. Som sina landsmän engagerad för sitt älskade Palestina och en rättvris sak.

Han utexaminerades som färdigutbildad läkare från den Medicinska Hälsohögskolan ELAM i Havanna 2019. Jag har inte sett honom sedan dess.

I söndags kände en annan palestinsk läkare, dr. Watan, igen honom på en video från ett sjukhus när han sprang med en bår med skadade. I gryningen idag fick vi ett meddelande från Fayez på ett sjukhus i Gaza inför hälsovårdssystemets sammanbrott.

Dr. Fayez Abed på video från Gaza

Det var en Fayez som inte längre log. Detta är hans budskap till Kuba och världen:

”Jag är Dr. Fayez Abed. Jag utexaminerades från ELAM 2020 och för närvarande arbetar jag på sjukhuset Al-Awda i Gaza. Jag finns i min skyttegrav som läkare i sjukhuset och skickar detta tisdag 24 oktober 2023.

Denna morgon vill jag ge mitt vittnesmål till hela världen, särskilt till mina kamrater i Kuba.

Det som händer nu i Gaza är ur alla synvinklar en etnisk rensning. Det är ett folkmord på det palestinska folket. Efter 18 dagars oavbrutet bombande, dag och natt, så har siffran över dödade stadigt stigit. Nu dödas 400 civila varje dag i Gaza.

Ockupationsmakten Israels armé har fyra gånger hotat med att bomba vårt sjukhus. Det förvånar oss inte längre efter de massakrer som denna kriminella regering begått. Men vi har beslutat att trotsa denna regim och vara kvar på vår post för att kunna hjälpa skadade och rädda liv.

Vi behöver ert stöd för att fortsätta kämpa och vara kvar på vårmark. Vi behöver förnödenheter och läkare för att stärka vårt motstånd. Fram tills nu har vi inte fått något alls.

Vi står fast och är kvar på vår mark.

Leve ett fritt Palestina!

Leve det palestinska folkets kamp!

Att dö för sitt land är att leva!

Patria o Muerte. Venceremos!”

Cubadebate 231025 (ZT)

Mensaje desde Gaza de un médico graduado en Cuba

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA OCH GAZA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Eller skicka ett bidrag till Stödfonden

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Bidrag till insamlingen ”Mediciner till Kuba”

PG 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72