FB: insamling till nazister är OK, insamling till mediciner är inte OK (om det gäller Kuba)

FaceBook: insamling till nazister är OK,

insamling till mediciner är inte OK (om det gäller Kuba)

Blockaden, sanktionerna och kvävningen av Kuba tar sig många groteska uttryck. Detta är ett. 

Medan Facebook tillåter hets mot ryssar, tillåter uppmaningar till mord på dessa, inte stoppar försäljning av nazistiska symboler från Azov-bataljonen (som tidigare var terroriststämplad av USA, men det har nu hävts), tillåter det inte insamlingar av mediciner till Kuba. 

En person försökte nyligen att i samband med sin födelsedag samla in pengar till ”Mediciner till Kuba”, en insamling som Svensk-Kubanska Föreningen drivit i många år. Personen bad om bidrag till denna insamling på FB. Han fick följande meddelande från Facebook: 

”Använd inte funktionerna för personliga insamlingar för att försöka samla in pengar för aktiviteter, individer eller enheter som finns i ett land eller en region som berörs av omfattande amerikansk sanktioneringslag eller som på annat sätt bryter mot tillämpliga amerikanska eller icke-amerikanska lagar kring handelssanktioner.”

Alltså: uppmaningar till mord är OK. Att sälja nazistsymboler är OK. Att samla pengar till en krigsmakt är OK.

Men att samla in pengar till mediciner är inte OK, inte om det gäller Kuba.

Låt inte Facebook bestämma! Du kan bidra till Medicininsamlingen! Delta i protesterna mot blockaden, som denna helg genomförs i en lång rad länder! Kom med i Svensk-Kubanska Föreningen!

Bidrag till insamlingen ”Mediciner till Kuba”

23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72

Vi kompletterar med skådespelaren Danny Glovers ord om blockaden:

Danny Glover:

”Tänk dig ett land som utvecklar egna vaccin mot Covid, tillräckligt för att vaccinera hela sin befolkning. Men hindrad att göra det på grund av brist på sprutor. Det på grund av USA:s blockad som drabbar alla, särskilt under en pandemi. Denna realitet är en konsekvens av det som är ekonomisk krigföring från USA och som gör det extremt svårt för Kuba att införskaffa medicin, utrustning och förråd från försäljare eller transportföretag. Sådana företag vågar helt enkelt inte ha affärer med Kuba om de har det med USA. Det är ont om sprutor på världsmarknaden och företag riskerar inte sina affärer genom att fastna i USA:s regler för banköverföringar och licenser. Om mänskliga rättigheter vore en prioritet för USA, som Vita Huset hävdar, måste blockaden upphöra. Den slår utan urskillning mot alla kubaner. Den är en systematisk kränkning av mänskliga rättigheter i en massiv omfattning.”

Skådespelaren Danny Glover 220204

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!  

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Eller skicka ett bidrag till Stödfonden

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Bidrag till insamlingen ”Mediciner till Kuba”

23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72