FN-experter uppmanar USA att upphöra med egenmäktig sanktions- och blockadpolitik

Foto: Twitter @JAQuintanillaR

Igår (onsdag 11/8) publicerade Kontoret för FN:s kommission för mänskliga rättigheter en principiell kritik mot förekomsten av enskilda staters egenmäktiga (unilaterala) sanktions- och blockadpolitik mot andra stater.

FN-experterna bakom kritiken underströk att FN:s Generalförsamling slagit fast att rätten till utveckling alltid måste gälla, och att när tillgången till mediciner, livsmedel, elektricitet vatten och bränsle stryps genom sanktioner är syftet bakom politiken uppenbarligen att kasta en befolkning ner i misär.

Politiken att utsätta en civilbefolkning för plågor och umbäranden fördömdes av FN-experterna, som explicit nämnde USA:s blockadpolitik gentemot Kuba och de aktuella sanktionerna mot Venezuela, Syrien och Iran.

Källa: Telesur

Gillar du det Svensk-Kubanska Föreningen gör?

Vill du bidra till kampen mot den omänskliga blockaden?

Swisha en 20:a eller valfri summa till

123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Ett ännu mer betydelsefullt stöd är medlemskap!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

SOLIDARITET! HÄV BLOCKADEN!

KANYLER TILL KUBA!

Nu driver vi kampanjen ”Kanyler till Kuba”, för att stödja Kubas vaccinationsarbete i, och utanför Kuba.

GE ETT BIDRAG TILL MEDICIN-INSAMLINGEN! Pg 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72