FN:s Människorättsrapport om Nicaragua är falsk

Foto: Alliance for Global Justice

I de rapporter som nu kommer från FN:s Människorättsråd angrips alla progressiva regeringar, bland andra Mexiko, Bolivia, Kuba och Nicaragua. Däremot kritiseras exempelvis inte USA:s omfattande sanktionssystem mot en lång rad länder. Sanktioner som resulterar i många människors död. Det är en beklaglig utveckling som visar på urholkning av FN-systemet. 

FN:s Människorättsrapport om Nicaragua är grovt bristfällig och bör dras tillbaka

Nicaragua Solidarity Coalition och andra organisationer har publicerat ett svar på den mycket negativa rapport som UN Group of Human Rights Experts on Nicaragua (GHREN) ger 2 mars.

GHREN:s rapport är inte bara partisk utan innehåller också en rad felaktiga påståenden. Vi uppmanar organisationer och enskilda att protestera så snart som möjligt.

“Fredliga” demonstranter i Nicaragua. Foto: Orinoco Tribune

Det är dessa som FN och OAS kallar ”fredliga demonstranter som regeringen förtrycker”.

Inte ett ord i FN-rapporten om vad vanliga nicaraguaner hade att bemöta 2018

Här följer protestuttalandet (i nedan angivna webbsidor finns betydligt mer information som motsäger rapporten):

Till FN:s Människorättsråd

GHREN:s rapport som släpptes 2 mars 2023 borde aldrig ha publicerats. Den är extremt partisk och delger bara uppgifter från en sida om vad som var en allvarlig och långvarig konflikt. Det trots kraven på att undersöka ”alla påstådda kränkningar mot mänskliga rättigheter som begåtts i Nicaragua sedan april 2018”.

Påståendet att gruppen inte fick tillgång till material från den Nicaraguanska regeringen är lögn. Regeringen hade redan delgivit omfattande dokumentation både till FN och OAS, något som ingen av de båda organisationerna tog någon hänsyn till.

Rapporten tar inte på något sätt upp de enorma skador som vanligt folk, affärsverksamhet och offentlig service fick utstå på grund av de våldsamma protesterna 2018. Något som innebar en grov kränkning av de mänskliga rättigheterna för tusentals nicaraguaner.

Rapporten gör många påståenden som bevisligen är felaktiga och skulle inte klara en enkel faktakontroll.

Rapporten presenterades på ett oprofessionellt och sensationssökande sätt vilket utgör ogrundad och skadlig smutskastning av det nicaraguanska folket och dess regering.

Rapporten är ett försök att utnyttja en multilateral människorättsorganisation för att ge legitimitet till en regimförändringskampanj och rättfärdiga sanktioner. Det är ett missbruk av FN-systemet.

Istället för att upprepa ogrundade påståenden mot ett land som är tydligt utsatt för regimförändring från USA borde UNHCR fördöma de skadliga ekonomiska åtgärder som USA påtvingat en tredjedel av mänskligheten. Åtgärder som utgör ett brott mot FN-stadgan, dödar tusentals människor och är ett brott mot mänskligheten.

Om UNHCR vill hjälpa folk i sanktionerade länder måste det förespråka ett omedelbart hävande av tvångsåtgärder, något som skulle skapa ett gynnsammare klimat för åtnjutandet av civila och politiska rättigheter. Om UNHCR vill främja fred och försoning i Nicaragua måste det undersöka vittnesmålen från vanliga nicaraguaner och resultaten från Nicaraguan Commission for Truth, Justice and Peace. Annat viktigt material som behöver beaktas finns att tillgå.

Den oprofessionella och falska rapporten som GHREN publicerade 2 mars 2023 måste dras tillbaka.

Nicaragua Solidarity Coalition 230323

https://nicasolidarity.net/

För att skriva på uttalandet:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfh9KRqxZRPqgeXmdL4tV_qZAbak8g3RKv2kBz5wWPMf_UtYw/viewform

Gillar du det Svensk-Kubanska Föreningen gör?

Vill du bidra till kampen mot den omänskliga blockaden?

Swisha en 20:a eller valfri summa till

123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Ett ännu mer betydelsefullt stöd är medlemskap!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande, samma pg och Swish som ovan)