Folkmordsblockaden har kostat Kuba 134 miljarder dollar

Såväl medicinsk utrustning som livsnödvändiga mediciner drabbas av USA:s blockad. En krigshandling enligt FN-stadgan.

I en rapport om verkningarna av USA:s alltjämt pågående blockad kallar Kubas UD blockaden för ”det mest orättvisa, hårdaste och mest långvariga system av ensidiga sanktioner som påtvingats något land i världen.” USA:s blockad, som infördes för snart 60 år sedan har bara på ett år, mellan april 2017 och mars 2018, kostat den lilla ö-nationen 4,2 miljarder dollar. Totalt uppgår skadorna på den kubanska ekonomin till 134,5 miljarder dollar.

Rapporten, som publicerades i fredags, noterar att de bilaterala relationerna mellan de två länderna, som började tinas upp under Obama, led ett ”allvarligt bakslag” i juni 2017. Det var då Trump skrev under ett memorandum som förstärker blockaden. Senare samma år publicerade USA en lista på 179 kubanska enheter som individer och institutioner i USA förbjuds ha kontakter med.

”De nya sanktionerna mot Kuba har orsakat en nedgång i antalet besökare från USA och skapat stora hinder för ekonomiska och kommersiella relationer mellan kubanska företag med potentiella partners i USA och i andra länder”, står det i rapporten som täcker perioden april 2017 till mars 2018. ”Dessa åtgärder påverkar inte bara den statliga ekonomin, utan också landets privata sektor.”

Den hårdare blockaden har påverkat Kubas finansiella relationer med det internationella samfundet, konstaterar rapporter och den har orsakat ”allvarlig skada” på landets ekonomi.

De hårdare sanktionerna har följts av ökade hot från Washington, står det vidare i rapporten. Det har skapat instabilitet och försvårar Kubas utveckling.

”Skärpningen av blockaden mot Kuba har åtföljts av aggressivitet, hot, brist på respekt och en retorik där de högsta nivåerna i USA ställer ultimativa krav på Kuba. Det skapar misstro och osäkerhet hos finansiella institut, USA-företag och leverantörer på grund av den reella faran av att straffas för att ha relationer med Kuba”, säger rapporten.

”Den ekonomiska, kommersiella och finansiella blockaden som USA driver mot Kuba är det största hindret för att utveckla den kubanska ekonomins potential. Blockaden innebär en broms för införandete av såväl Planen för Ekonomisk och Social Utveckling som för Agendan och Målen för Hållbar Utveckling till 2030. Det är det största hindret för att utveckla relationer mellan Kuba och USA men också, på grund av dess extraterritoriella natur, med resten av världen.”

USA har efter Sovjetunionens fall tappat så gott som allt internationellt stöd för blockaden. Efter en historisk avspänning mellan USA och Kuba 2014, så lättade Obama på reglerna som infördes 1962. Men 2017 skärpte Trump åter blockaden. Enbart USA:s kongress kan helt och hållet häva den.

FN har varje år sedan 1992 antagit en icke-bindande resolution som kräver ett slut på sanktionerna.

Telesur 180824

https://www.telesurtv.net/english/news/Genocidal-US-Blockade-Has-Cost-Cuba-US134-Billion-Havana-20180824-0024.html