Försäljning av valuta inleds på Kuba

Foto: CubaSí

Försäljning av utländsk valuta till privatpersoner inleds på Kuba

På Kuba inleds försäljning av utländsk valuta till privatpersoner idag [23 augusti] på 36  Cadeca växlingskontor till en referenskurs på 120 kubanska pesos för en dollar och en gynnsam handelsmarginal.

Beslutet att börja sälja utländsk valuta till befolkningen kommer efter införandet av valutamarknaden på ön, som för 20 dagar sedan inleddes med köp av utländsk valuta, inklusive dollar, förklarade Marta Wilson, ordförande i Kubas centralbank, BCC.

Hon förklarade att under denna period förvärvades tio gånger mer utländsk valuta än vad som köptes under en månad till den tidigare växelkursen (1 dollar x 24 kubanska pesos, CUP).

Detta visar att den vidtagna åtgärden uppmuntrar människor att sälja sin utländska valuta till det kubanska finanssystemet, sa Wilson.

Hon tillade att försäljningen av utländsk valuta till en början endast kommer att gälla kontanter, eftersom Cadeca inte har möjlighet att koppla sin verksamhet till bankkonton, så detta kommer att få anstå till en senare etapp.

Wilson klargjorde att USA-dollar över huvud taget inte kan sättas in på bankkonton eftersom restriktionerna i blockaden kvarstår och begränsar landets möjligheter att använda denna valuta för insättning på bankkonton utomlands eller som betalningsmedel för sådant som landet behöver importera.

Hon förklarade att Cadeca och bankerna – när dessa blir en del av denna verksamhet – kommer att sälja utifrån vad som köpts in. Det är en marknad som ska vara självförsörjande, så utbudet beror på hur mycket som växlats in.

Följaktligen fortsätter köp av utländsk valuta på de villkor som har godkänts och man kan använda samma mekanismer som tidigare för denna operation.

Wilson tillade att Cadeca inte kommer att sälja utländsk valuta på flygplatserna, eftersom det är nödvändigt att främja och underlätta en större tillgång till denna marknad.

När det gäller försäljning sa Wilson att det kommer att vara ett tak på 100 dollar eller motsvarande i en annan valuta, så att fler människor ska få tillgång till marknaden och tillfredsställa den befintliga efterfrågan, som är mycket större än utbudet.

Men i takt med att mer utländsk valuta växlas in och säljkapaciteten växer kan försäljningen öka och taket ses över, ”eftersom det här är en marknad som ska gå runt av sig själv och det finns åtgärder som behöver justeras, såsom växelkursen, marginaler och tak”.

CubaSí 220823
(Övers: CV)

Empieza en Cuba venta de divisas a personas naturales