Frivilligt arbete för att återhämta jordbruksproduktionen

 

För att främja återhämtningen inom jordbruket efter orkanen Irma, äger nu intensiva dagar dagar rum med frivilligt arbete i Villa Clara-provinsen varje onsdag och söndag.

Uppmaningen från provinsens försvarsråd har hörsammats i alla kommuner och arbetsplatser. Man hjälper framför allt till med planteringen av snabba grödor såsom sötpotatis, pumpa, gurka och majs, förutom att ge förstärkning inom grönsaksodlingar och s.k. organopónicos.

Den fackliga centralorganisationen CTC, liksom övriga politiska och massorganisationer, har också gått med i det här arbetet, som även ses som ett sätt att hedra 59-årsdagen av Slaget om Santa Clara och dess ledare, befälhavaren Ernesto Che Guevara, sa Héctor Luis Torna, fullmäktigeledamot i Villa Clara.

De enheter som gynnats mest av detta initiativ har varit företagen Valle del Yabu i Santa Clara och Lutgardita i Quemado de Güines samt jordbruken i Sagua la Grande, Remedios och Santo Domingo, för att bara nämna några av de platser där man försöker öka produktionen på kortast möjliga tid.

Granma 171105
/cv