Jönköping, ABF. Måndag 23 mars kl.18.30 Studiecirkel om Kubas omställning till ekologisk hållbarhet

Välkommen till studiecirkel!

Måndag 23:e mars kl.18.30 på ABF, Västra Storgatan 12, Jönköping, har vi träff i studiecirkeln om

Kubas omställning till ekologisk hållbarhet

Det går utmärkt att haka på nu på måndag!

Vi har en studiebok (Janne Strömdahls bok med samma namn som cirkeln, en studiehandledning och vi kompletterar med film, notiser, nyheter och egna erfarenheter på plats).

Cirkelledare: Zoltan Tiroler,

tel 070 6730910

Välkommen!