Kanadas Kuba-nätverk uppmanar: återuppta visumhanteringen i Kuba

Det kanadensiska nätverket Canadian Network on Cuba (CNC) är djupt oroat över Ottawas plötsliga beslut att stänga avdelningen för invandring, flyktingar och medborgarskap, IRCC [nedan kallat konsulat], i Havanna, som handhar visumansökningar från kubanska medborgare som önskar besöka Kanada och de som söker arbets- eller studietillstånd.

Denna åtgärd kommer efter att personalen på Kanadas ambassad i Havanna i januari i år minskades till hälften. Kubaner måste nu göra sina ansökningar via ett konsulat i tredje land (det närmaste är Mexiko). Den som behöver lämna biometriska data (foto och fingeravtryck), ett krav som infördes 2018 och kommer att gälla för de flesta, måste resa till ett konsulat utanför Kuba för att registrera denna information.

Dessa beslut har medfört orimliga förseningar och betydande ekonomiska hinder för de kubaner som vill resa till Kanada och kommer bland annat att leda till betydande skador på näringsliv, kultur, vetenskap och sport. De har faktiskt redan haft en drastisk inverkan på det akademiska utbytet mellan Kanada och Kuba, då några av de kubanska akademiker som planerat att delta i Canadian Association for Latin American and Caribbean Studies den 10-12 maj inte kunde erhålla viseringar.

Kanada och Kuba har haft oavbrutna diplomatiska förbindelser sedan 1945. Den senaste utvecklingen utgör en allvarlig avvikelse från de relationer som har funnits alla dessa år. Kanada, tillsammans med Mexiko, vägrade att bryta diplomatiska förbindelser med Kuba på 1960-talet när USA införde den ensidiga blockad som fortfarande pågår. På den tiden krävde USA att alla medlemmar i OAS skulle bryta alla förbindelser med Kuba och trots att Kanada då inte var medlem i OAS, följde den i alla fall inte uppmaningen.

Man undrar vilket brott Kuba har begått mot Kanada för att Kanada ska vidta vad som bara kan ses som fientliga åtgärder mot Kuba? Varför nu, när USA vrider tillbaka Obama-regeringens försök att få ett slut på den misslyckade politik som Washington fört mot Kuba i 60 år?

2014 gladde världen sig åt att se återupprättandet av diplomatiska förbindelser mellan USA och Kuba och hyste stora förhoppningar om att relationerna mellan de två länderna skulle normaliseras. Kanada hjälpte till genom att tillhandahålla en plats för de samtal som ledde till en förbättring av dessa relationer.

Alla vet att sanktioner slår mot folket och berövar dem mat, läkemedel och normalitet i elementära kommersiella, finansiella och andra relationer. I 27 år har en överväldigande majoritet av världens länder förkastat USAs allomfattande ekonomiska krig mot Kuba. 2018 röstade 189 länder med Kuba för att få ett slut på blockaden, och endast 2 röstade emot, varav USA självt var det ena.

Och nu kommer detta! Är Kanada så indraget i Trump-administrationens antidemokratiska kontrarevolutionära attacker mot Venezuelas rätt till självbestämmande att man hämnas på Kuba? Eller är man på väg att låta USA diktera Kanadas politik? Skamligt av Kanada vilket som.

Vem tjänar på stängningen av konsulatet i Havanna? Inte kubanerna, som försöker ha normala relationer med Kanada och kanadensarna. Vad har Kuba någonsin gjort mot Kanada?

CNC uppmanar den kanadensiska regeringen att återuppta de avbrutna servicen vid konsulatet i Havanna, så att viseringsbehandlingen kan fortsätta på ett rimligt sätt. Om den plötsliga nedstängningen helt enkelt beror på bristen på nödvändig personal, som utrikesdepartementet hävdar, bör Ottawa utfärda ett tydligt uttalande om att viseringar och annan relaterad verksamhet kommer att återupptas när bemanningsfrågan är löst.

Kanadensare som i tusental besöker Kuba av olika skäl, inklusive turism, affärsverksamhet, akademiskt, politiskt och kulturellt utbyte av alla slag, vill att Ottawa ska driva en utrikespolitik baserad på ömsesidig respekt och jämlikhet. CNC är övertygat om att kanadensare kommer att avvisa varje åtgärd som Ottawa har vidtagit som undergräver de långvariga diplomatiska förbindelserna baserade på normer som den internationella rättsstatsprincipen och de vänskaps- och solidaritetsband som finns mellan våra båda länder.

Canadian Network on Cuba 190510

Canadian Network On Cuba Calls on Ottawa to Reopen Visa Office in Cuba

 

Changes to IRCC services offered in Havana, Cuba