Kuba inför nya familjelagar

Foto: UNICEF Cuba/2019

Kubas nya familjelagar

Efter omfattande rådslag i befolkningen och förslag i Nationalförsamlingen är Kuba på väg att införa nya familjelagar. ”Lagar” i plural, som garanterar rättigheter för alla i det kubanska samhället med alla dess olikheter.

Denna vecka biföll Nationalförsamlingen slutversionen av utkastet. Nästa steg är en folkomröstning i början på 2022. Det sker efter omfattande diskussioner i befolkningen.

Roxanne Castellano, professor vid psykologiska fakulteten vid Havannas universitet, förklarar att lagarna är baserade på paradigm av icke-diskriminering, vilket skapar utrymme för alla, letar lösningar på konflikter och är i överensstämmelse med uppfattningen om den socialistiska staten som bygger på lag och social rättvisa. ”Lagarna försvarar de förändringar som vårt folk går igenom”, säger specialisten.

Enligt Kubas justitieminister, Oscar Silvera Martinez, är lagarna resultatet av ett intensivt och kollektivt arbete. Som en del av rådgivningsprocessen skapades en app för att underlätta analyser av de preliminära förslagen. En e-postadress gjorde det möjligt för ”varje kuban att vara en delaktig lagskrivare”.

Det slutgiltiga dokumentet kommer efter 23 olika versioner som var resultaten av konsultationsprocessen. Ledamöterna i Nationalförsamlingen godkände förslaget efter flera dagars debatt.

I de drygt 480 paragraferna finns artiklar om rättvisa och jämlikhet mellan könen, skydd för flickor och ungdomar från konsekvenserna av tonårsgraviditeter och avhopp från skolgång.

”Vi påtvingar inte några modeller. Det handlar om reflektion av vår verklighet och omfamnar våra skillnader och skyddar dem. Det är en modern lag som inkluderar och skyddar oss alla”, säger Silvera.

Det är den mest progressiva lagen för rättigheter i Kuba. Den skyddar alla uttryck för familjebildning i överensstämmelse med Kubas grundlag. Den sätter kärlek, tillgivenhet, solidaritet och ansvar som främst i familjevärderingar.

Enligt lagskrivarna tillerkänns rättigheter för far- och morföräldrar liksom andra släktingar till barn och ungdomar så att de ska kunna ha en nära och harmonisk kommunikation dem emellan. Lagen lyfter också fram självbestämmande, preferenser och lika möjligheter för äldre och funktionshindrade.

Kongressledamoten Yolanda Ferrer Gómez hänvisar till Vilma Espin (1930-2007) som stod i spetsen för den kubanska kvinnans emancipation under de första åren efter revolutionen.

”Hon hade alltid blicken på familjerna, de som levde då och de som kommer”. Ferrer framhåller också det Kubanska Kvinnoförbundet FMC:s framsynthet, som Vilma Espin var med och grundade, i arbetet med att samla sociologer, psykologer, advokater och specialister i framtagningen av den nya lagen.

Ledamoten Mariela Castro tillägger: ”Lagen är ett uttryck för den gradvisa mognadsprocessen som revolutionen uppnått i att genomföra sin agenda för social rättvisa.”

”Idag är en transcendental dag för HBTQI-människor vars realitet inte tillräckligt förstods i börja på den revolutionära processen. Vi utökar också rättigheter för andra grupper, garanterar mer rättvisa och vi förstärker essensen av kubansk socialism som ställer individer och familjer i center för sin omtanke”, kommenterade hon.

Arvet efter Fidel Castro finns också i lagen, liksom hans idé att revolutionen bland annat innebär att förändra allt som behöver förändras.

Det handlar inte om att göra trendiga modifikationer, som några sexistiska och homofoba kampanjer försökte få det till. Utan det handlar om att förändra det som orsakar smärta, missnöje, förtryck och våld. Och det handlar om att flytta oss närmare José Martís maxim: byggandet av ett samhälle för alla dess invånare och för allas bästa.

Resumen Latinoamericano 211226

Cuba Seeks More Equality and Inclusion with the New Code Of Families

Gillar du det Svensk-Kubanska Föreningen gör?

Vill du bidra till kampen mot den omänskliga blockaden?

Swisha en 20:a eller valfri summa till

123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Ett ännu mer betydelsefullt stöd är medlemskap!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande, samma pg och Swish som ovan)