Kuba långt framme i test av vaccin mot COVID-19

en av forskarna i projektet

Kuba har börjat testa vaccin mot Covid-19

Stormakterna USA, Kina och Ryssland tävlar om att bli först med ett vaccin mot Covid-19. Men lilla Kuba ligger långt framme och har påbörjat tester av ett egenutvecklat vaccin. Landet har en väl utvecklad medicinsk industri, en nödvändighet då USA:s blockad förhindrar import. Kuba tillverkar ca 80 procent av de mediciner landet behöver och har dessutom export. Landet har också unika läkemedel mot visa cancerformer, diabetes, vitiligo med flera sjukdomar. 

Tre av forskarna som arbetar med det kubanska vaccinet har testat det och de har utvecklat en hög immunitet. Det kan definitivt bekräftas när en andra dos tas inom några dagar. Kuba börjar kliniska försök av vaccinet, kallat Soberana 01, ”suveränitet  01”, på måndag. Då är det 40 personer som ska testa innan man går vidare med 676 frivilliga i nästa fas, i september.

Vaccinet testades första gången i slutet på juli när tre av läkarna och vetenskapsmännen som arbetar med det vid Finlay Institutet IFV tog det. De tre uppges ha utvecklat hög immunitet, vilket kan bekräftas efter att de tagit dos två inom några dagar. Det förklarar Dr Vérez som citeras av Cubadebate.

Med Soberana 01 har Kuba tagit ett jättekliv för att ingå i den exklusiva lilla skara av länder som har kandidater till vaccin mot SARS-CoV-2 coronaviruset. Faktum är att det kubanska projektet är det första i Latinamerika och redan har tillstånd från kubanska myndigheter i ärendet, från Centret för Statlig kontroll av mediciner, CEDMED.

Fasen av kliniska försök med vaccinet, förkortat FINLAY-FR-1, börjar på måndag och innefattar 20 personer mellan 19 och 59 år. En vecka senare kommer ytterligare 20 frivilliga att ta vaccinet, denna gång är de mellan 60 och 80 år gamla. I den andra fasen, som beräknas börja 11 september, ökar antalet till 676 frivilliga inklusive 40 från de tidigare testerna.

Vid presentationen av vaccinprojektet hänvisade Dr Vérez till ”små risker, liten osäkerhet och uppmuntrande resultat” som registrerats i fasen före de kliniska testerna. Då testades vaccinet på möss och kaniner. Det testas för närvarande på andra djur. Forskningschefen på Finlay Institutet försäkrade att ifall vaccinet visar sig effektivt i de kliniska försöken kommer Kubas bioteknologiska och farmaceutiska industri ha kapacitet att tillverka miljontals doser som behövs för att göra den kubanska befolkningen immun, men dessutom kapacitet också för export.

Enligt Dr Dagmar Garcia så definierades RBD-antigenen (Receptor Binding Domain) för första gången 22 maj, då det är det viktigaste proteinfragmentet för viruset och dess intrång i cellen.

”Detta proteinfragment är exakt det område i viruset som interagerar med den mänskliga cellens mottagare för att tränga in i cellen. Det gör att strategin med vaccinet är att rikta antikropparna mot virusets struktur, med syftet att blockera denna interaktion från det virala proteinet med dess värdmottagare”, sa Garcia.

Forskarna har strävat efter att använda en vaccinplattform som de har tidigare erfarenhet av. De beslutade därför att kombinera antigenen med meningococcal B yttre membran vesikel, som utgör basen i det kubanska VA-MENGOC- BC® meningococcal meningitis vaccinet.

Enligt Dr Garcia så ”erbjuder detta element stor säkerhet för den aktuella vaccinkandidaten då den är baserad på en vaccinplattform som använts i mer än 30 år. Detta immunogen har tidigare löst ett epidemiskt problem i landet och används i det utökade immuniseringsprogrammet, också bland barn, med  säkerhet, hög effektivitet vilket inger tillförsikt och ro i själen.”

Soberana 01 är resultatet av samarbete mellan kubanska regeringen och dess institutioner i letandet efter lösningar på pandemin. Förutom Finlay Insitutet och Molekulära Immunologiska Centret, deltar Kemifakulteten vid Havannas universitet, Civilförsvarets forskningscenters molekylära laboratorium och Centrat för Genteknik och Bioteknologi i projektet. Institutionernas samarbete innefattar också Nationella Toxikologiska centrat och Pedro Kourí Institutet för Tropisk Medicin IPK, som är de platser där de kliniska testerna utförs.

I februari 2021 ska resultaten vara framtagna och publicerade.

On Cuba 200821

Cuba: COVID-19 vaccine project already tested on three researchers

KAMPANJ, KAMPANJ, KAMPANJ!

Under pandemin skärper USA aggressionen mot Kuba och Venezuela. Allt för att framkalla desperation, nöd och död. 

Samtidigt ökar den världsomfattande solidariteten. Krav höjs från regeringar, påven, parlamentsledamöter, FN och andra organisationer samt från vanligt folk på ett slut på blockaden, åtminstone under pandemin. Hjälp till att öka trycket på USA!

Bli en del av denna solidaritetsrörelse!

SKRIV DITT NAMN MED KRAV PÅ SLUT PÅ BLOCKADEN! UPPMANA ANDRA ATT GÖRA DET!

KLICKA HÄR SÅ KOMMER DU TILL NAMNINSAMLINGEN!

OM DU HAR MÖJLIGHET – GE ETT BIDRAG TILL MEDICININSAMLINGEN! PENGARNA GÅR TILL MEDICINSK UTRUSTNING.

Pg 23 57 15 – 0

Swish 123 182 37 72

Cuba: COVID-19 vaccine project already tested on three researchers