Kuba pressar på de legala processerna mot Israel

International Court of Justice, ICJ. Foto: Creative Commons

Kuba kräver att Internationella Domstolen uttalar sig om Israel

Pressmeddelande från vice utrikesminister Anayansi Rodríguez Camejo om Kubas deltagande i det rådgivande yttrandet vid förhandlingarna i Internationella domstolen (ICJ) den 19-26 februari 2024 i Haag, Nederländerna.

Den 21 februari kommer Kuba att närvara vid förhandlingarna i Internationella domstolen som en del av den process som begärts av FNs generalförsamling, genom Resolution A/RES/77/247 av den 30 december 2022, med titeln ”Israels bosättningsmetoder och aktiviteter som påverkar rättigheterna för det palestinska folket och andra araber i de ockuperade territorierna”, där Internationella domstolen uppmanas att utfärda ett rådgivande yttrande i enlighet med artikel 96 i FN-stadgan och artikel 65 i domstolens stadga.

Kubas vice utrikesminister Anayansi Rodríguez Camejo. Foto: Estudios Revolución

Domstolen har särskilt ombetts att uttala sig om de rättsliga konsekvenser som följer av Israels praxis och politik gentemot det palestinska folket, inbegripet det rättsliga ansvar som åligger alla stater och Förenta nationerna.

Som en del av denna process lämnade Republiken Kuba in en juridisk skrivelse till domstolen med krav på ett tydligt och direkt uttalande som fastställer alla rättsliga konsekvenser som härrör från folkmord, krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten, inklusive den apartheidregim som ockupationsmakten Israel har utsatt det palestinska folket för i åratal.

I mer än 70 år har det palestinska folket förnekats sin rätt till självbestämmande och utsatts för ett permanent, lågintensivt folkmord som tydligt syftar till en utplåning av dess befolkning. Denna politik har haft särskilt dramatiska ögonblick, som det nuvarande, då hundratusentals oskyldiga civila, däribland flickor, pojkar, kvinnor, äldre och humanitär personal, grymt mördas.

Allt detta sker inte bara genom Israels praxis och politik, som den illegitima ockupationsmakten av de palestinska territorierna, utan med vissa makters medverkan, till exempel Förenta staterna, som garanterar straffrihet för Israel och förhindrar alla effektiva åtgärder från FN-systemet. Denna regering har med sitt antidemokratiska veto hindrat säkerhetsrådet, som är det viktigaste FN-organet med ansvar för att upprätthålla internationell fred och säkerhet, från att agera.

Endast på detta sätt kan man förklara varför Israel under årtionden systematiskt har brutit mot och fortsätter att bryta mot internationella fördrag och beslut som uppmanar till en rättvis och varaktig fred i Mellanöstern och till respekt för det palestinska folkets oförytterliga rättigheter.

Det brådskar att nå en övergripande, rättvis och varaktig lösning på den israelisk-palestinska konflikten, grundad på skapandet av två stater, som gör det möjligt för det palestinska folket att utöva sin rätt till självbestämmande och att ha en oberoende och suverän stat inom gränserna före 1967, med östra Jerusalem som huvudstad, och som också garanterar flyktingarnas rätt att återvända.

Än en gång kommer Internationella domstolen att uppmanas att bidra till rättvisa och internationell fred genom sina beslut. I detta syfte hävdar Kuba juridiskt att både Israel och dess medbrottslingar måste förklaras ansvariga enligt gällande internationell rätt för det folkmord som det palestinska folket utsatts för i årtionden, och idag utsätts för i en mycket förvärrad form.

Som Kubas president Miguel Díaz-Canel Bermúdez har upprepat, bekräftar vi att Kuba aldrig kommer att vara bland de likgiltiga. Det är med denna känsla och övertygelse som vi kommer till denna utfrågning i Internationella domstolen.

Kubas Utrikesministerium, Granma 240215 / cv

Cuba demanda a la Corte Internacional de Justicia un pronunciamiento sobre Israel