Kuba tackar för containrarna från Svensk-Kubanska

Ett fartyg med två containrar från Svensk-Kubanska fullastade med kärlek och saker som Kuba behöver, har anlänt till kubansk hamn.

Redan när skeppet stävade ut från Europa med destination Kuba tackade det kubanska vänskapsinstitutet mellan folken, ICAP, som är mottagare av containrarna, för solidariteten. Vi tycker det är lämpligt att publicera tacket nu när fartyget angjort kubanska hamn och den välbehövliga lasten lossats. Det viktigaste för kubanerna är att blockaden hävs. Kampen går vidare. Välkommen att arbeta mot blockaden i Svensk-Kubanska!

Kuba tackar för containrarna från Svensk-Kubanska:

”Det gläder oss att era stora ansträngningar i Norden konkretiserats i containrarna fulla av kärlek som nu ska korsa havet för att komma till vår ö.

Redan i förväg vill vi rikta ett stort tack till alla de som organiserade lasten och var och en av alla vänner som hjälpte till med sin insats och sitt bidrag.

Vi har gått igenom dokumenten ni skickade och vi är beredda att ta emot lasten när den anländer i hamn utan fördröjning eller förseningar.

Vi håller kontakten!”

Kramar Elizabeth Ribalta, ICAP 210301

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Ekonomiskt bidrag:

OM DU HAR MÖJLIGHET – GE ETT BIDRAG TILL MEDICIN-INSAMLINGEN! Pg 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72