Kuba vill skärpa kampen mot biologiska vapen

Rodolfo Benítez, Kubas UD, i Genève

Kuba kräver förstärkning av Konventionen mot biologiska vapen

Det är orimligt att det 50 år efter att Konventionen om förbud mot utveckling, framställning och lagring av bakteriologiska (biologiska) vapen och toxinvapen samt om deras förstöring (BTV-konventionen) skrevs fortfarande saknas en mekanism för att kontrollera att den efterlevs, påpekade Rodolfo Benítez, chef för Kubas delegation vid den Nionde översynskonferensen för konventionen i Genève.

BTV-konventionen skrevs 1972 och trädde i kraft 1975, med 184 undertecknande stater [däribland Sverige].

Vid mötet den 28 november uppmanade Benítez, generaldirektör för multilaterala frågor och internationell rätt vid Kubas utrikesministerium, konferensen att anta ett tydligt mandat för att återuppta förhandlingarna om ett rättsligt bindande protokoll för att stärka instrumentet på ett övergripande och balanserat sätt och göra det möjligt att kontrollera.

Benítez anser att det finns ett tydligt behov av att stärka konventionen i dagsläget, ett kriterium som går på tvärs med de aktörer som menar att det geopolitiska läget inte är gynnsamt för detta.

Den nuvarande situationen är oacceptabel och gynnar endast dem som motsätter sig en förstärkning av det multilaterala nedrustningssystemet, betonade han.

Den kubanska representanten upprepade Kubas vilja att dela med sig av sina blygsamma erfarenheter av genomförandet av konventionen, som Kuba är part i sedan 1976, till andra intresserade stater.

Som representant för Alliansfria rörelsen valdes Kuba dagen innan till vice ordförande för den nionde översynskonferensen som ska pågå i Genève fram till den 16 december.

Förutom Rodolfo Benítez ingår i den kubanska delegationen även FN-ambassadören i Genève, Juan Antonio Quintanilla, och andra diplomater.

Prensa Latina 221129
/cv

Cuba llama en Ginebra a fortalecer convención contra armas biológicas