Kubas orörda korallrev (engelska)

Kubas jungfruliga korallrev är ett paradis för dykare, snorklare och forskare

Kubas korallrev ger lektioner till forskare om hur sådana ”djur skogar” kan skyddas.

Utforskning av mysterierna av de kubanska korallreven.

Science News 15 mars 2018

https://www.sciencenewsforstudents.org/article/exploring-mysteries-cubas-coral-reefs