Kubas president i möte med HBTQ-aktivister

Kubas president i möte med HBTQ-aktivister

Kubas president tog emot representanter för Kubas HBTQ-rörelse i fredags. Syftet var att omvandla politisk vilja till garantier, vilket gör Diaz-Canel till den första statschefen i Kuba som lyssnar och talar direkt med HBTQ-aktivister.

Presidenten hade bjudit in representanterna för att delta i byggandet av en allt mer inkluderande nation för att bygga en ”perfekt socialism”. Han tackade dem för mötet, som han sa gör att regeringen ”bättre förstår en rad frågor som är viktiga i beslutsfattande och hur samarbete ska gå till”.

Dialogen är en del av konsultationer med olika sektorer av grupper i civilsamhället från vilka presidenten vill få synpunkter på olika frågor med syfte att lösa problem och förbättra det kubanska systemet.

Chefen för Nationella Centrat för Sex utbildning, Cenesex, Mariela Castro Espin, sa att denna typ av samtal är fundamentalt för att gå framåt i social jämlikhet som utökar och förbättrar landet i ansträngningarna att eliminera alla spår av diskriminering.

Vicechefen för Cenesex, Manuel Vázquez, vill ha garantier för ”alla rättigheter för alla människor” i linje med värderingarna hos ett folk som eftersträvar social rättvisa.

Mötet var också ett svar från Diaz-Canel på de uttryckliga önskemålen från trans- och lesbiska aktivister som deltog i ett liknande möte nyligen med Kubanska Kvinnoförbundet, FMC, om vikten av aktiv och synlig integration av HBTQ-personer i hela nätverket av landets sociala organisationer.

Mötet behandlade många frågor med tonvikt på trans- och lesbiska kvinnor; bland dem legala brister som fortfarande finns för att garantera rättigheter och icke-diskriminering som anges i Grundlagen från 2019; missnöje och klagomål på felaktig hantering från vissa myndigheter och beslutsfattare; och hinder för aktivism

Likaså diskuterades den nya familjelagstiftningen där utkastet nu debatteras på möten i landet, liksom det förutsägbara motståndet mot det nya lagförslaget och dess godkännande.

Presidenten försvarade beslutsamt den viktiga principen att varje person som utsätts för diskriminering måste skyddas liksom att socialismen måste garantera största möjliga sociala rättvisa. Det gör det nödvändigt att identifiera alla kränkningar. Han medgav att det finns många fler utmaningar bortom det som redan uppnåtts. Vid mötets slut sa Diaz-Canel att det givit motivering och argument för att gå vidare och att de skulle fortsätta att träffas.

Kawsachunnews 211010 (något nedkortat)

Cuba’s President Holds Historic Meeting with LGBTI Activists

Cuba’s President Holds Historic Meeting with LGBTI Activists

SOLIDARITET!

HÄV BLOCKADEN! EN MILJON KANYLER TILL KUBA!

Nu driver vi kampanjen ”en miljon kanyler till Kuba”, för att stödja Kubas vaccinationsarbete i, och utanför Kuba.

GE ETT BIDRAG TILL MEDICIN-INSAMLINGEN! Pg 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72

Ta ett steg till och bli en del av solidaritetsrörelsen!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0