Länder i Latinamerika i samarbete kring medicinförsörjning

Acapulcodeklarationen, medicinskt samarbete
Foto: Twitter Kubas hälsovårdsminister. Foto: Twitter / @japortalmiranda

Länder i Latinamerika i samarbete kring medicinförsörjning

Kubas utrikesminister Bruno Rodriguez berömde i torsdags undertecknandet av ”Acapulcodeklarationen”, som skapar en agentur för att reglera försörjning och distribution av mediciner och medicinsk utrustning i Latinamerika och Karibien. Syftet är bland annat att minska beroendet av de multinationella läkemedelsbolagen.

På Twitter kallade utrikesministern dokumentet för historiskt. Det är Kuba, Mexiko och Colombia som ingått avtalet och som visar på ansträngningarna till en större regional integration som främjar folken. Hälsovårdsministern José Angel Portal Miranda framhöll att detta öppnar nya vägar för samarbete i regionen.

Tio länder väntas skriva på. Deklarationen som de tre länderna undertecknat, syftar till att skapa självförsörjning inom hälsovårdsområdet och tillgång till medicinsk utrustning. Den tillåter också informationsutbyte inom medicinsk forskning.

Cubadebate 230428 (nedkortat)

Declaración de Acapulco muestra el compromiso de Cuba con la integración regional, asegura Bruno Rodríguez

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Eller skicka ett bidrag till Stödfonden

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Bidrag till insamlingen ”Mediciner till Kuba”

PG 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72