Medan våldet eskalerar i Haiti försöker de karibiska staterna finna en förhandlingslösning

Foto: CC orinocotribune.com

Medan våldet eskalerar i Haiti försöker de karibiska staterna finna en förhandlingslösning

Kraftig skottlossning har rapporterats i flera områden i huvudstaden Port-au-Prince och runt Nationalpalatset under de senaste timmarna, trots undantagstillstånd och utegångsförbud i området.

De humanitära förhållandena fortsatte att försämras efter att väpnade grupper utlöste ett omfattande kaos i den oroliga karibiska nationen förra veckan. Biståndsgrupper och icke-statliga organisationer varnade för brist på medicinska förnödenheter och livsmedel.

Upp till 3.000 gravida kvinnor i Haiti riskerar att förlora tillgången till viktig sjukvård, varnade FN på fredagen, eftersom de humanitära förhållandena i huvudstaden Port-au-Prince fortsätter att försämras.

Kriminella gäng i Haiti attackerade flera regeringsbyggnader i landets huvudstad, inklusive presidentpalatset, och orsakade dödsfall. Dessutom orsakade de skador på polisstationer, den haitiska nationella polisens baser och institutioner i Champ de Mars-området.

Misstänkta brottslingar dödades av den haitiska nationella polisen under en attack mot Nationalpalatset på fredagskvällen i Port-au-Prince, orkestrerad av koalitionen av väpnade gäng ”Vivre Ensemble”, enligt lokala medier på lördag. De döda ingår i denna koalition som leds av den före detta polisen Jimmy Cherizier, alias Barbecue, som anses vara den mäktigaste gängledaren i Haiti.

Banditerna försökte sätta eld på inrikesministeriets byggnad, där de hamnade i bakhåll av poliser. Minst fem fordon som stod parkerade på parkeringen och ministeriets generator sattes i brand.

Haiti, ett av de fattigaste länderna i Nord- och Sydamerika, har befunnit sig mitt i en allvarlig politisk, humanitär och säkerhetsmässig kris sedan president Jovenel Moïse mördades i juli 2021. Säkerhetsstyrkorna har överväldigats av gäng som har tagit kontroll över hela områden i landet, inklusive Port-au-Prince. Gängledaren Jimmy Chérizier har krävt att polischefen ska gripas och att premiärminister Ariel Henry ska avsättas. 

Samtidigt sade den nuvarande ordföranden för Karibiska gemenskapen (Caricom), Guyanas president Irfaan Ali, på lördagen att det har gjorts ”betydande framsteg” i samtalen med de haitiska parterna, men att inga definitiva resultat ännu har uppnåtts.

”Även om vi gör avsevärda framsteg är intressenterna ännu inte där de behöver vara”, sade Ali i ett uttalande om Caricoms diskussioner med Haitis premiärminister Ariel Henry och andra politiska och civila samhällsgrupper.

I detta syfte bekräftade Ali att de har beslutat att bjuda in stats- och regeringscheferna i de ”viktigaste länderna med vilka Haiti har engagerat sig som partner” till ett möte kommande måndag, den 11 mars, i Jamaica.

Cubadebate 240309 (ZT)

Escala violencia en Haití mientras Caricom busca una salida negociada

Redan i oktober 2023 gjorde Kubas UD följande uttalande. ”Det är inte utländsk militär Haiti behöver”:

Uttalande från Kubas utrikesministerium:

Haiti lider av en allvarlig humanitär situation och säkerhetssituation, som förvärrar den sociala instabilitet och fattigdom som orsakats av århundraden av kolonial och nykolonial plundring, underutveckling och utländsk intervention.

FN:s säkerhetsråd antog en resolution om utplacering av ett multinationellt säkerhetsuppdrag i Haiti, vars trupper kommer att kunna använda våld inom sitt operationsområde.

Detta är inte första gången som rådet har gett mandat för en militär insats i Haiti. Vid detta tillfälle svarar rådet på en begäran från de haitiska myndigheterna.

Haiti och Kuba. Foto: Cuba Solidarity Campaign

Kuba är för fred och stabilitet i Haiti, det första latinamerikanska och karibiska land som gjorde uppror mot den europeiska kolonialismen, uppnådde självständighet och avskaffade slaveriet på västra halvklotet.

Vi försvarar folkets legitima rätt att finna en fredlig och hållbar lösning på de enorma utmaningar som de står inför, grundad på full respekt för deras suveränitet.

Det internationella samfundets viktigaste uppgift är inte att skicka en militär kontingent.

Denna västindiska systernation, som det internationella samfundet har en enorm moralisk skuld till, behöver mer ekonomiska resurser för sin utveckling. Det finns ett akut behov av mer och bättre internationellt bistånd och samarbete, inte bara för återuppbyggnaden utan också för att främja en hållbar utveckling i landet.

Tyvärr var många av de belopp i ekonomiskt och materiellt bistånd som det internationella samfundet utlovade till Haiti som utvecklingsbistånd och för att hantera effekterna av naturkatastrofer otillräckliga, betalades inte ut, eller absorberades av otaliga utländska icke-statliga organisationer och programgenomförande organ för deras egna utgifter. Vid många tillfällen respekterades inte de haitiska myndigheternas vilja och de prioriteringar som de fastställde.

Kuba upprepar sin uppmaning att ta itu med situationen i Haiti med vederbörlig hänsyn till landets strukturella, ekonomiska och sociala problem. Kuba insisterar på behovet av att inrätta effektiva biståndsmekanismer som garanterar en effektiv användning av alla resurser som tillhandahålls av det internationella samfundet till förmån för det haitiska folket.

Vi stöder uppmaningen från Karibiska gemenskapen (CARICOM) om en långsiktig utvecklingsstrategi för Haiti.

Vårt land har samarbetat med Haiti och koncentrerat sina insatser på områden där de kan få störst effekt, såsom folkhälsa, en viktig faktor för Haitis hållbarhet och sociala stabilitet, samt energi, vatten, utbildning, jordbruk och idrott.

Sedan 1998 har Kuba kontinuerligt upprätthållit en brigad av sjukvårdspersonal och tekniker i Haiti för att villkorslöst stödja dess folk, inklusive under effekterna av meteorologiska och seismiska händelser, kolerautbrottet och covid-19-pandemin.

Kuba står fast vid sin solidaritet med Haiti och kommer att fortsätta att ge villkorslöst stöd. Det ädla haitiska folket behöver och förtjänar mer resurser och samarbete från det internationella samfundet.

Havanna, den 6 oktober 2023

Kubas UD 231006 (ZT)

Haití necesita más y mejor asistencia y cooperación internacional

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Eller skicka ett bidrag till Stödfonden

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Bidrag till insamlingen ”Mediciner till Kuba”

PG 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72