Om containerkampanjen och solidariteten med revolutionära Kuba

Insamlingen av material till Kuba är avslutad. Insamlingsarbetet har pågått kontinuerligt i sju-åtta månader, med många värdefulla donationer. Stödet har kommit från en mängd håll både ”förväntade” och oväntade. Den ekonomiska insamlingen för att bekosta transporten fortgår dock, pg 235715-0, Swish 123 182 37 72. Ett varmt tack till samtliga!

Det revolutionära Kuba förespråkar fred, solidaritet och vänskap mellan folk. Humanism är Kubas kännetecken. Genom kamp mot imperialism samt för varje nations rätt till suveränitet och oberoende visar Kuba väg till en bättre värld, fritt från förtryck och utsugning. En mer rättvis och jämlik värld. Kuba har för detta i över 60 år utsatts för terror av imperialismens främsta företrädare genom politisk, ekonomisk såväl som humanitär blockad. Detta fortgår trots omvärldens fördömande och uppmaning i FN att avsluta blockaden. Två länder sätter sig över denna vilja, USA och Israel. Samtidigt tar de sig själva rätten att beskylla andra länder eller organisationer för terrorism eller att ha samarbete med terrororganisationer. Falskheten är tydlig och ändå blundar stater och regeringar av feghet och rädsla att drabbas ekonomiskt. Sverige som tidigare försvarade neutralitet och alliansfrihet har nu sällat sig till flocken. Sådan är kapitalismen och därför måste den ersättas!

Svensk-Kubanska Föreningen kräver att blockaden mot Kuba ska upphöra samt att USA:s terrorstämpling av landet ska tas bort! Containerkampanjen till Kuba är en del i denna kamp.

Vi har mottagit, behandlat och dokumenterat ca 1 000 kollin. Vår last väger över 12 000 kg, därtill kan läggas certifierade lastpallar (europall 120x80cm) motsvarande 2 000 kg och pallkragar kring 2250 kg. Vi räknar med att lasta 120 kubikmeter gods i två 40 fots containers. En notabel del av lasten är dock skrymmande och en del ömtålig, vilket kan påverka volymen. Lastens värde är ”undervärderad” men uppgår likafullt till över 50 000 euro. Cirka 2/3 av donationen utgörs av hälsovårds- och sjukvårdsutrustning. Med donationen stödjer vi flera olika projekt och verksamheter i Kuba.

Nu återstår den sista delen, lastningen i Göteborg. Fn avvaktar vi att berörda myndigheter i Kuba ska utfärda införseltillstånd. Detta krävs för att vi ska få tillgång till containers och transport. Förhoppningsvis ska vi få besked i månadsskiftet. Vi har donationer lagrade på tre platser, Stockholm, Malmö och Jönköping. Det blir således transporter till Göteborgs hamn från dessa orter. I Stockholm letar vi chaufför för tungt transportfordon?

Kuba behöver vår solidaritet, vi behöver Kubas röst internationellt!

Leve det revolutionära Kuba!

Svensk-Kubanska Föreningens

Containergrupp

Mats Werning och Martin Arovén